Home » Urządzenia

Jeszcze większa oszczędność kosztów przy osuszaniu sprężonego powietrza

Nowe energooszczędne osuszacze chłodnicze dla wydajności przepływu do 90 m³/min
 
Osuszanie chłodnicze jest w większości przypadków najbardziej ekonomicznym procesem osuszania sprężonego powietrza odpowiednio do jego zastosowania. Nowoczesna energooszczędna technika umożliwia oprócz tego inne znaczne zmniejszenie kosztów. Firma KAESER KOMPRESSOREN oferuje w związku z tym już od kilku lat osuszacze chłodnicze z energooszczędnym systemem sterowania „Secotec” o wydajności przepływu do 21 m³/min. Większa wydajność od 24 do 90 m³/min jest osiągana dzięki nowemu systemowi osuszaczy ze szczególnie energooszczędną sprężarką środka chłodniczego.
 
Nowym, skonstruowanym do pracy ciągłej osuszaczom typoszeregu „TG” do „TI” wystarcza bardzo mała różnica ciśnień. Ich zastosowanie umożliwia więc ustalenie odpowiednio niższego maksymalnego nadciśnienia przyłączonej sprężarki. Niższe maksymalne nadciśnienie oznacza także większą energooszczędność a w związku z tym mniejsze koszty. Obniżenie ciśnienia o 0,5 bara pociąga za sobą zmniejszenie zużycia energii sprężarek o około 3 procent. Dzięki stworzonej na nowo sprężarce środka chłodniczego możliwa jest jeszcze większa oszczędność energii w osuszaczach: Pobór prądu elektrycznego zmniejsza się proporcjonalnie do objętości przepływającego powietrza. Osuszacze wykorzystują więc energię jedynie wtedy, gdy sprężone powietrze jest rzeczywiście osuszane i dopasowują swój pobór mocy do osuszanej każdorazowo ilości sprężonego powietrza. Tak więc przy 30 procentach objętości przepływającej osuszacz pobiera jedynie około 32 procent mocy. W stosunku do tradycyjnych osuszaczy z regulacją obejściową gorącego gazu generatorowego oznacza to oszczędność energii w wysokości około 60%.
Nowa energooszczędna regulacja bazuje na kombinacji sprężarki środka chłodniczego ze zmienną komorą sprężania, pomiaru temperatury sprężonego powietrza oraz systemu sterowania SPS. W zależności od temperatury chłodzenia sprężonego powietrza pracujący w określonym rytmie zawór elektromagnetyczny zmienia komorę sprężania sprężarki chłodniczej, która następnie pracując w obszarze obciążenia częściowego pobiera mniej prądu. Rocznie można w ten sposób zaoszczędzić kilka tysięcy euro.
Wysokowartościowe wymienniki ciepła wykonane z miedzi oraz wysokowydajny system separacji gwarantują niezawodne osiągnięcie wymaganych klas jakości sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573-1. Zawartość resztkowa kurzu – klasa 2, resztkowa wilgotność – klasa 4, zawartość resztkowa oleju – klasa 3.
Przy większych, wynikających z zastosowania, wymaganiach osuszacze można wyposażyć dodatkowo w wysokowydajne filtry, które umieszczne zostaną w chłodnej części urządzenia. Dzięki temu niezawodnie osiągane są następujące klasy czystości: Zawartość resztkowa kurzu – klasa 1, resztkowa wilgotność – klasa 4, zawartość resztkowa oleju – klasa 2.
Nowe osuszacze chłodnicze mogą być dostarczane z chłodzeniem powietrzem lub wodą. Poza tym osuszacze charakteryzują się dużą łatwością w przeprowadzaniu prac konserwacyjnych: wszystkie ważne elementy konstrukcyjne – jak np. urządzenie odprowadzające kondensat „Eco-Drain” lub komponenty systemu chłodzenia – są łatwo dostępne z zewnątrz. Komponenty elektryczne odpowiadają naturalnie przepisom zgodnie z EN 60204.
 Za pomocą nowych osuszaczy chłodniczych typoszeregu „TG’ do „TI” o wydajności przepływu od 24 do 90 m³/min Użytkownicy większych stacji sprężonego powietrza mogą wyraźnie obniżyć koszty obróbki sprężonego powietrza.
 
Zdjęcie KAESER KOMPRESSOREN- przedruk dozwolony
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Kaeser Kompressoren

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)