Home » Pneumatyka » Zawory »

Nowy punkt odniesienia dla standardowych zaworów

VUVS z Festo jest ekonomiczny, wytrzymały i mocny Solidne zawory VUVS, będące częścią serii VS, to pojedyncze zawory o standardzie przemysłowym, które mogą być używane do prawie wszystkich zastosowań. Dzięki tym zaworom Festo spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym zaworom uniwersalnego zastosowania: korzystne... więcej

Zawory sterujące kierunkiem przepływu sprężonego powietrza – zawory sterujące

1. Informacje podstawowe   Zawory sterujące kierunkiem przepływu czynnika roboczego dzielą się na następujące podgrupy: Zawory rozdzielające Zawory zwrotne Zawory szybkiego spustu Zawory logiczne Zawory odcinające 1.1 Zawory rozdzielające   Zawory rozdzielające (rozdzielacze) są grupą elementów pneumatyki których zadaniem jest sterowanie kierunkiem... więcej

Zawory kulowe sterowane pneumatycznie

Zawory kulowe sterowane pneumatycznie – bezpieczne sterowanie przepływem mediów Niektóre branże przemysłu, takie jak petrochemiczna, farmaceutyczna czy spożywcza często borykają się z problemem bezpiecznej regulacji przepływu mediów w środowisku zagrożenia wybuchem. Niejednokrotnie transportowane medium lub otoczenie pracy elementów sterujących jest silnie agresywne... więcej