Home » Urządzenia

Nowe regenerowane na zimno osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza

Bezpieczne i ekonomiczne osiąganie niskiego punktu rosy o wartości do -70 °C
 

Niektóre rodzaje zastosowania sprężonego powietrza wymagają szczególnie wysokiego stopnia osuszenia powietrza (niskiego punktu rosy). Zalicza się do nich np. wykorzystanie powietrza sterującego lub procesowego w przemyśle napojów i żywności, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz zastosowanie powietrza w np. zagrożonych występowaniem mrozu obszarach. Osuszacze sprężonego powietrza, które mają spełniać tak wysokie wymagania, muszą obecnie pracować nie tylko niezawodnie ale także korzystnie pod względem kosztów oraz energooszczędnie. W związku z tym, poprzez regenerowane na zimno osuszacze adsorpcyjne DC 12 – DC 133, firma KAESER KOMPRESSOREN oferuje zoptymalizowaną technikę osuszania na najwyższym i najnowocześniejszym poziomie.
 
Wydajność nowych modeli typoszeregu DC wynosi od 1,2 do 13,3 m³/min. Dostarczane urządzenia są gotowe do natychmiastowego przyłączenia, posiadają system filtracji wstępnej i końcowej. Dzięki ekonomicznie optymalnym wymiarom podstawowym osuszacze adsorpcyjne DC osiagają nawet w bardzo trudnych warunkach zastosowania niskie punkty rosy o wartości do -70 °C. Dlatego też pomimo ponadprzeciętnie długich okresów trwałości środka osuszającego konieczna jest jedynie minimalna ilość powietrza regeneracyjnego.
 
Obok niskich kosztów serwisu daje to znaczne oszczędności energii. W zależności od zapotrzebowania do wyboru są dwie wersje energooszczędnego systemu sterowania. Wersja podstawowa „ECO CONTROL basic” umożliwia elastyczne dopasowanie czasu regeneracji do różnego rodzaju obciążenia. Ustawienie odbywa się za pomocą przycisków. W ten sposób można dodatkowo zaoszczędzić powietrze regeneracyjne. Szczególnie przy zmiennych wartościach wydajności, ciśnienia i temperatury zalecane jest zastosowanie zależnego od obciążenia systemu sterowania „ECO CONTROL”, który automatycznie dopasowuje czas pracy i regeneracji do zapotrzebowania i w ten sposób może przyczynić się do znacznych oszczędności energetycznych. W systemie „ECO CONTROL” z opatentowaną, rozpoznającą trendy regulacją punktu rosy przełączenie zbiorników adsorpcyjnych z fazy osuszania na fazę regeneracji następuje dopiero po optymalnym wykorzystaniu środka osuszającego. W ten sposób każdą aktywną fazę osuszania można przedłużyć w zależności od obciążenia do 30 minut i zaoszczędzić powietrze regeneracyjne. Jednocześnie – w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań – nie trzeba stosować drogiego, wymagającego nakładów konserwacyjnych miernika punktu rosy.
 
Dla zastosowań z często przerywanymi fazami obciążenia firma KAESER KOMPRESSOREN oferuje także osuszacze z eksploatacją przerywaną. Przy czym bieżący cykl regeneracji jest zawsze kończony za pomocą powietrza znajdującego się w przyłączonym zbiorniku sprężonego powietrza. Dzięki temu wraz z początkiem nowego osuszania do dyspozycji jest zawsze w pełni zregenerowany zbiornik adsorpcyjny. W ten sposób unika się ekstremalnych wartości punktu rosy, wynikających ze zbyt dużego obciążenia środka osuszającego.
 
Dowodem na dużą przyjazność użytkowania osuszaczy jest chociażby pole obsługi i zgłoszeń, charakteryzujące się łatwo zrozumiałym interfejsem i wyrazistym schematem instalacji. Oprócz tego osuszacze DC można przyłączyć do wygodnego, automatycznego systemu monitorowania, które jest prowadzone przez nadrzędny system zarządzania sprężonym powietrzem np. „SIGMA AIR MANAGER”.

 


D-Trockner_DC-web_tcm16-17016

Nowe, regenerowane na zimno osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza DC 12 – DC 133 osiagają niezawodnie i w sposób energooszczędny bardzo niskie punkty rosy.
 
Zdjęcie KAESER KOMPRESSOREN- przedruk dozwolony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Kaeser Kompressoren

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)