Home » Sprężone powietrzeSprężone powietrze

Większa wydajność sprężonego powietrza

SIGMA AIR MANAGER – system z regulacją adaptacyjną 3D.

Klucz do zwiększenia oszczędności przy produkcji sprężonego powietrza
Produkcja sprężonego powietrza kryje w sobie olbrzymi potencjał oszczędności finansowych, szczególnie w obszarze sterowania i regulacji pracy stacji sprężonego powietrza. SIGMA AIR MANAGER (SAM) – jako efektywny system zarządzania sprężonym powietrzem – jest w stanie wykorzystać większą część tego potencjału. Nadrzędny system sterowania i serwer w jednym przyczynia się w znacznym stopniu do optymalizacji pracy i energooszczędności sprężarkowni czy zespołów dmuchaw. Najnowsza wersja SAM jest szczególnie godna polecenia ze względu na nowoczesną regulację adaptacyjną 3D.

 

O wydajności produkcji sprężonego powietrza decyduje praca wszystkich komponentów sprężarkowni lub zespołu dmuchaw. Jednocześnie ważne jest bezpieczeństwo pracy, racjonalne wykorzystanie sprężonego powietrza oraz energooszczędność.
Tu swoje zastosowanie znajduje SIGMA AIR MANAGER. System ten nie tylko monitoruje pracę całej stacji sprężonego powietrza, ale także wprowadza przejrzystość w najważniejsze procesy robocze, zużycie energii i koszty. W swojej najnowszej wersji wykorzystuje on zgłoszoną do opatentowania przez firmę KAESER KOMPRESSOREN regulację adaptacyjną 3D. Regulacja ta uwzględnia trzy „wymiary”, które są najważniejsze dla energooszczędnego sterowania pracą sprężarek w stacjach sprężonego powietrza:
1. straty przełączeń związane ze startem i przejściem sprężarek w fazę postoju,
2. dodatkowy pobór energii podczas wzrostu ciśnienia powyżej wartości koniecznej oraz
3. straty energii elektrycznej ze względu na bieg luzem i przetwornicę częstotliwości.

 

Uwzględniając powyższe punkty SAM analizuje przez cały czas, jaka strategia sterowania pozwoliłaby na zminimalizowanie poboru energii, a następnie odpowiednio do analizy reguluje pracę sprężarek. W ten sposób, nawet przy silnie wahającym się zapotrzebowaniu na sprężone powietrze, osiągana jest automatycznie wysoka energooszczędność. Pozytywnym efektem ubocznym jest także wyraźna redukcja częstotliwości przełączeń, tzn. liczby startów, przełączeń między obciążeniem a biegiem luzem oraz przejść w fazę postoju.

 

Wyposażony w nowoczesną regulację adaptacyjną 3D system SIGMA AIR MANAGER dąży do poprawy jakości ciśnienia w sieci sprężonego powietrza. Niezmiernie ważne jest przy tym, by nie doszło do spadku wartości ciśnienia poniżej wymaganego technologią koniecznego ciśnienia sprężonego powietrza. W przypadku dotychczasowych procesów sterowania problemem w utrzymywaniu koniecznego ciśnienia na określonym poziomie było systemowe opóźnienie reakcji sprężarek lub dmuchaw, szczególnie w postaci czasu jałowego pomiędzy sygnałem startu i początkiem tłoczenia. Adaptacyjna regulacja 3D uwzględnia tego rodzaju opóźnienia dzięki przewidywaniu przełączeń, które są dodatkowo tak optymalizowane, by konieczne ciśnienie pozostawało na określonym poziomie.

 

Wzrost ciśnienia ponad wartość ciśnienia koniecznego jest w większości przypadków dopuszczalny. W powyższych granicach ciśnienia adaptacyjna regulacja 3D optymalizuje sposób pracy stacji sprężonego powietrza, uwzględniając przy tym trzy wymienione powyżej „wymiary” energooszczędności. Wysokie wzrosty ciśnienia powyżej wartości koniecznego ciśnienia przy regulacji 3D nie występują, gdyż nie są energooszczędne.

 

Do seryjnego wyposażenia SAM-a należy system wizualizacji danych SIGMA CONTROL BASIC. Zintegrowany serwer sieciowy opracowuje aktualny status stacji sprężonego powietrza i przedstawia go w formie strony HTML. Możliwe jest zapoznanie się z aktualnymi stanami roboczymi sprężarek lub dmuchaw, chwilowym statusem panelu sterowania systemu SAM, z przebiegiem ciśnienia sieci podczas ostatniej fazy pracy oraz ze zgłoszeniami prac konserwacyjnych i zakłóceń. Wystarczy jedynie komputer z przeglądarką internetową, analogowy modem oraz kabel telefoniczny lub przyłącze Ethernetu. Znajdujący się w opcji system SIGMA AIR CONTROL PLUS pozwala na wywołanie i przedstawienie w postaci graficznej chronionych hasłem danych z pamięci długoterminowej SAM. Możliwe jest wywołanie danych do roku wstecz. Obok danych roboczych i danych o zużyciu energii system przygotowuje także szczegółowy raport o poszczególnych źródłach kosztów. Pozwala to na uzyskanie niezwykłej przejrzystości pracy i kosztów oraz stanowi podstawę dla obszernych audytów sprężonego powietrza. Koordynacja prac konserwacyjnych jest możliwa dzięki wywołaniu danych z liczników godzin roboczych sprężarki. Szczególną zaletę stanowi przedstawienie mocy specyficznej wszystkich przyłączonych sprężarek lub dmuchaw w porównaniu z wartością odniesienia. W ten sposób użytkownik natychmiast zauważa, czy system sprężonego powietrza znajduje się w energetycznym zielonym obszarze.

 

SAM może zostać także przyłączony do teleserwisu firmy KAESER KOMPRESSOREN (kombinacja zdalnej diagnozy i wynikającej z zapotrzebowania konserwacji), co dodatkowo zwiększa pewność dostaw sprężonego powietrza. Wybitnie elastyczny system sterujący można otrzymać w wersji dla czterech, ośmiu lub 16 urządzeń. System reguluje, analizuje i monitoruje pracę nie tylko nowych sprężarek lub dmuchaw firmy KAESER KOMPRESSOREN. Można przyłączyć i ekonomicznie sterować pracą także starszych modeli, urządzeń innych producentów oraz innych komponentów stacji sprężonego powietrza.

 

Nowe wersje systemu SIGMA AIR MANAGER (na zdjęciu modele obsługujace od 4 do 16 sprężarek/dmuchaw) nie tylko gwarantuje zoptymalizowaną produkcję sprężonego powietrza, przejrzystość pracy i kosztów systemów sprężonego powietrza. Jego adaptacyjna regulacja 3D jako pierwsza uwzględnia straty przełączeń sprężarek i w ten sposób zwiększa energooszczędność.

 

Źródło: www.kaeser.pl

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)