Home » Sprężone powietrze

Ustanowienie efektywności energetycznej jako temat interdyscyplinarny

Festo otwiera własną wystawę: „Doświadcz efektywności energetycznej”
Efektywność energetyczna jest aktywnie promowana przez Festo od wielu lat.

Dla Festo, efektywność energetyczna nie jest tylko krótkotrwałym tematem popularnej dyskusji, ale istotnym czynnikiem konkurencyjnym: od wielu lat, firma aktywnie promuje wszechstronną efektywność energetyczną – o czym świadczą niedawno otwarta wystawa, różne projekty badawcze na ten temat i Zakład Technologii, który obecnie powstaje w Scharnhausen.

„Jako firma rodzinna z długoterminową perspektywą, korzystamy z efektywności energetycznej od wielu lat – zarówno w naszej firmie, jak i wspólnie z naszymi klientami „, powiedział dr Eberhard Veit, Prezes Zarządu Festo AG & Co. KG. „Dla nas, efektywność energetyczna jest czynnikiem konkurencyjnym i musi być konsekwentnie ustalona na interdyscyplinarnej podstawie jako fundamentalny wymóg procesu rozwoju.”

Koncentracja na całym łańcuchu wartości dodanej

Zgodnie z tą strategią, Festo skupia się na całym łańcuchu wartości dodanej w zakresie efektywności energetycznej – od inżynierii, poprzez produkty energooszczędne, do skutecznego projektowania i eksploatacji systemów energooszczędnych maszyn i urządzeń – innymi słowy „zielonej” produkcji. To wynika również z nowej wystawy „Doświadcz efektywności energetycznej” w centrali firmy w Esslingen-Berkheim, co sprawia, że temat efektywności energetycznej jest na wyciągnięcie ręki dzięki wideo, interaktywnym eksponatom oraz modułom wystawowym, które demonstrują produkty firmy klientom i innym zainteresowanym stronom. Koncentruje się na podejściu czterech kroków, które obejmuje wzajemne oddziaływanie inteligentnego projektu systemów, energooszczędnych produktów i rozwiązań, trwałych usług oraz szkoleń.

Strategia inżynieryjna przy projektowaniu zakładów produkcyjnych

Strategia inżynieryjna demonstruje jak zakłady produkcyjne mogą być projektowane z myślą o efektywności energetycznej. Z elektromechaniczną osią wrzeciona oraz pneumatycznym napędem liniowym, projekt obiektu na pierwszym stanowisku wystawy zapewnia wgląd w złożoność techniczną. Znaczenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) pokazano na podstawie kosztów nabycia i energii dla trzech różnych systemów transportu podczas kilku lat pracy w różnych momentach cyklu. Użytkownik może ustawić żądany okres zwrotu dla pneumatycznego, elektrycznego oraz mieszanego systemu obsługi oraz ustalić, który z nich jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla swoich specyficznych wymagań.

Energooszczędna Automatyzacja

W drugiej części wystawy „Doświadcz efektywności energetycznej”, Festo demonstruje jak funkcje automatyki mogą być energooszczędne dzięki produktom i rozwiązaniom systemowym firmy. W centrum uwagi jest jednostka, która informuje, użytkownika za pomocą animowanych obrazów o dwunastu realizowanych działaniach oraz osiągniętym potencjale ekonomizacji. Zdecentralizowane wyspy zaworowe znajdujące się w pobliżu urządzeń napędowych, pokazują na przykład jak sprężone powietrze może być wykorzystane w bardziej energooszczędny sposób, z wykorzystaniem krótszych rur.

Usługi i dalsza edukacja

W trzeciej części wystawy, użytkownik dowiaduje się, w jaki sposób istniejące urządzenia i systemy pneumatyczne mogą zostać trwale udoskonalone dzięki Usługom Energooszczędnym Festo. Model bloku sprężarki przejrzyście pokazuje działanie sprężarki śrubowej. Pulsujące diody elektroluminescencyjne (LED) symulują sprężone powietrze, prąd i ciepło. Czwarty moduł dydaktyczny Festo dotyczy związku między zdobyciem wiedzy teoretycznej i jej praktycznym zastosowaniem. Tutaj zwiedzający mogą zobaczyć, jak polecenia sterujące wpływają na efektywność energetyczną w jednostce przemysłowej.

Z integralnego punktu widzenia

Po zakończeniu trasy wystawy, jedno jest pewne: kwestie efektywności energetycznej mogą być rozwiązane tylko za pomocą strategii obejmującej wszystkie aspekty. „Festo może zapewnić kompleksowy przegląd, ponieważ oferujemy nie tylko sprzęt, ale również doradztwo, technikę, usługi pomiarowe i szkolenia”, wyjaśnia dr Nico Pastewski, Manager Innowacji i Technologii firmy Festo. Bliska współpraca z partnerami, zwłaszcza z klientami i dostawcami, ma decydujące znaczenie dla długoterminowego sukcesu w odniesieniu do efektywności energetycznej w automatyce. Festo jest więc zaangażowane w wymianę doświadczeń z wiodącymi instytutami badawczymi i innymi przedsiębiorstwami. Wspólnie z partnerami z dziewięciu krajów europejskich, Festo działa, na przykład w ramach programu badawczego UE EMC2-Factory, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej przede wszystkim w procesach produkcyjnych energochłonnych w przemyśle samochodowym, kolejowym i lotniczym.

Klienci zaangażowani w proces

Festo ceni trwałą kooperacje nie tylko w projektach badawczych: na przykładzie projektu pilotażowego, firmie wspólnie z klientem z grupy Hettich, producentem funkcjonalnych okuć meblowych, udało się obniżyć zużycie energii w pilotażowym zakładzie produkcyjnym o 30 procent poprzez zoptymalizowane pneumatyki. Koncepcja ta jest obecnie wdrażana stopniowo w zakładach klienta.

Zakład Technologiczny w Scharnhausen

Festo poszło nawet o krok dalej w zakładzie technologicznym w Scharnhausen, w którym zastosowano system zarządzania energią, zgodny z normą DIN EN ISO 50001. Są to wysokie aspiracje, ponieważ Scharnhausen ma zdobyć status wzorcowej najbardziej energooszczędnej fabryki w sieci produkcyjnej Festo. Jest to kolejny przykład na to, że Festo widzi efektywność energetyczną jako problem interdyscyplinarny mający znaczenie w całym przedsiębiorstwie.

Źródło: Festo

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)