Home » Sprężone powietrzeSprężone powietrze

Oszczędzają bogaci – i nam się opłaci

Energia elektryczna jest potrzebna do zasilania większości urządzeń produkcyjnych. Jej zużyciem można jednak zarządzać, a koszty kontrolować. W większości przedsiębiorstw produkcyjnych ograniczając zużycie energii, można wypracowany zysk powiększyć o kilka procent.

 

Koszt energii elektrycznej w 10-letnim okresie eksploatacji w przypadku sprężarek wynosi ok. 75% wszystkich kosztów (zakup sprężarki to jedynie 15%, pozostałe 10% to okresowa obsługa serwisowa). Ponieważ zużycie energii elektrycznej jest największym kosztem w eksploatacji sprężarki, najłatwiej tu o oszczędności.

 

Zmienność zapotrzebowania na sprężone powietrze może być uzależniona od względów technologicznych procesu produkcyjnego, charakteru prac rozłożonych w czasie, rodzajów maszyn wykonawczych oraz sezonowości produkcji, co trudno zmienić. Ograniczyć można ilość sprężonego powietrza, dostarczając je bardziej ekonomicznie. Oszczędności uzyskuje się w wyniku automatycznego precyzyjnego dopasowania prędkości obrotowej sprężarki do zapotrzebowania na sprężone powietrze o zadanym ciśnieniu. Sprężarka stałoobrotowa po osiągnięciu maksymalnego ustawionego ciśnienia w instalacji przechodzi w odciążenie – nie produkuje sprężonego powietrza, choć zużywa ok. 30-40% energii elektrycznej (potrzebnej przy pełnej wydajności). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu następuje wzrost zużycia energii elektrycznej ze względu na duże prądy rozruchowe. Zakłady, które chcą oszczędzać, mogą zainwestować w sprężarki Hydrovane o zmiennej prędkości obrotowej – modele RS wyposażone w przemiennik częstotliwości. Sprężarki zmiennoobrotowe RS utrzymują w sieci stałe, jak najmniejsze dopuszczalne ciśnienie. Ciśnienie z zakresu 6-10 barów ustawiane jest na panelu sterującym sprężarki do wartości charakterystycznej dla profilu produkcyjnego klienta, a nie zakresu ciśnień (np. w sprężarkach ze stałą prędkością obrotową). Dzięki temu oszczędza się energię elektryczną, gdyż redukcja ciśnienia choćby o 0,5 bara to mniejsze
o ok. 3,5% zużycie energii.

 

Sprężarki Hydrovane w wersji RS charakteryzują się zmienną wydajnością realizowaną przez zmianę prędkości obrotowej silnika dzięki zmianie częstotliwości układu zasilania. Przy spadku zapotrzebowania na sprężone powietrze prędkość obrotowa silnika maleje, a przy wzroście zapotrzebowania zwiększa się, utrzymując stałe ciśnienie docelowe.

 

Zużycie energii elektrycznej jest znacznie mniejsze niż w sprężarkach o stałej prędkości obrotowej, które produkowałyby tę samą ilość sprężonego powierza.

 

Sprężarki Hydrovane RS:

  • Znana technologia przemiennika częstotliwości
  • Zakres ciśnień od 6 do 8/10 bara
  • Mała prędkość obrotowa
  • Niski poziom głośności
  • Większa sprawność z zakresie odciążenia lub częściowego obciążenia
  • Łagodniejszy rozruch silnika
  • Moc silnika 7-75 kW
  • Maksymalne wydatki 1,30-13,42 m3/min

 

ir_1
Sprężarki 7-22kW w wersji RS występują również jako stacje sprężonego powietrza HYPAC montowane ze zbiornikiem, osuszaczem i systemem filtracji powietrza.

Sprężarki HYDROVANE RS są inwestycją, a nie zakupem – zwrot zainwestowanych pieniędzy dzięki oszczędnościom gwarantowany.

Typowy okres zwrotu inwestycji wynosi 2 – 3 lat.

 

Wyłączny importer sprężarek Hydrovane w Polsce:
BP Techem S.A.
www.techem.com.pl

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)