Home » Sprężone powietrzeSprężone powietrze

Oszczędności energetyczne w instalacjach sprężonego powietrza: Minimalizacja kosztów uzdatniania sprężonego powietrza

Minimalizacja kosztów uzdatniania sprężonego powietrza
poprzez zastosowanie urządzeń Parker domnick hunter
posiadających unikalne energooszczędne rozwiązania konstrukcyjne.

Prezentacja firmy Parker Hannifin przedstawiona na Konferencji
„Oszczędności energetyczne w instalacjach sprężonego powietrza”
Sosnowiec, 17 listopada 2011 r.

 

Po co uzdatniamy sprężone powietrze?

12 Podwyższenie efektywności procesu
technologicznego lub maszyny

Podwyższenie jakości produktu końcowego

Obniżenie kosztów serwisowych maszyn i urządzeń

Obniżenie kosztów eksploatacji instalacji sprężonego powietrza

 

Norma ISO 8573.1

13

 

Zawartość pary wodnej w powietrzu przy 100% nasyceniu

14 Maksymalna ilość pary wodnej w gr., która może być zaabsorbowana przez powietrze, zależy wyłącznie od jego temperatury i objętości, ale nie od ciśnienia.

 

Dostępne technologie osuszania sprężonego powietrza

15
16 17 18 19 20

 

Rodzaj regeneracji – desorpcji

Osuszanie: adsorpcja wilgoci 21 8 bar a
PSA Pressure Swing Adsorption
Desorpcja poprzez zmianę ciśnienia
Osuszacze regenerowane na zimno
22 1 bar a
TSA Thermal Swing Adsorption
Adsorpcja poprzez zmianę temperatury
Osuszacze regenerowane na gorąco
23 1 bar a
24 25

 

Adsorbenty

Adsorpcja – proces odwracalny, Adsorpcja ⇔ Desorpcja

Absorpcja – proces nieodwracalny.26

Trójtlenek glinu Al2O3 – AA, aktywne aluminium
Dwutlenek krzemu SiO2 – SG, silikażel
Sito molekularne Na12(AlO2)12(SiO2)12 – MS, sito molekularne

AA SG MS
Powierzchnia pracy m2/g 330 650-750 750
Wielkość porów Å 4-100 4-25 3-13
Współ. ścierania <0,1 wt.% <0,05 wt.% <0,1 wt.%
Temp. desorpcji st. C 190 160 210
Energia desorpcji kcal/kg H2O 950 660-690 990

 

Konstrukcja klasyczna – dostępne technologie

I – Grzałki wewnętrzne
E – Grzałki zewnętrzne i dmuchawa
V – Grzałki zewnętrzne i pompa próżniowa
HOC – Ciepło sprężania

27 28

 

Różnice w budowie osuszaczy TSA
Konstrukcja klasyczna 

I – Grzałki wewnętrzne

3 – 90 m3/min @ 7 bar gE – Grzałki zewnętrzne i dmuchawa

6 – 240 m3/min @ 7 bar gV – Grzałki zewnętrzne i pompa próżniowa

7 – 240 m3/min @ 7 bar g293031

 

Budowa osuszacza Zander WVM
Regeneracja próżniowa TSA

32

Prelegent:
Adam Kucza
Regionalny Kierownik Sprzedaży Parker Hannifin – Polska Południowa

www.parker.com

 

część 2

 

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)