Home » Sprężone powietrzeSprężone powietrze

Oszczędności energetyczne w instalacjach spreżonego powietrza: Analiza oszczędzania energii w systemach sprężonego powietrza-audyt sprężonego powietrza

Analiza oszczędzania energii w systemach sprężonego powietrza-

Audyt sprężonego powietrza

Prezentacja firmy Macro Molds Polska przedstawiona na Konferencji
„Oszczędności energetyczne w instalacjach sprężonego powietrza”
Sosnowiec, 17 listopada 2011 r

 

Cel analizy oszczędzania energii

Oszczędności energetyczne- obniżenie kosztów produkcji,Ocena aktualnego stanu instalacji sprężonego powietrza
z uwzględnieniem możliwości oszczędzania:
-w przygotowaniu oraz wytwarzaniu powietrza,
-w transporcie sprężonego powietrza,
-w odbiornikach,
-w konstrukcji sieci instalacji sprężonego powietrza.
Przeprowadzenie audytu instalacji sprężonego,
Wyciągniecie wniosków.
mmp3Widok na sprężarkę w fabryce branży automotive

Schemat przeprowadzenia AUDYTU w fabryce

 1. Zapoznanie z typem produkcji zakładu.
 2. Przeprowadzenie szkolenia.
 3. Analizowanie dokumentacji kompresorowni oraz układu sprężonego powietrza.
 4. Porównanie dokumentacji z aktualnym stanem.
 5. Proponowanie miejsc badań oraz ich akceptacja.
mmp4Urządzenie do pomiaru jakości powietrza
mmp5Detektor ultradźwięków mmp6Przepływomierz 2”
mmp7 mmp8

 

Jakość powietrza według normy ISO 8573-1:2010

Klasa

Punkt rosy °C

Stężenie zawartości oleju mg/m3

Maksymalna liczba cząstek na metr sześcienny

1,0 μm < d ≤ 5,0 μm

0

Określone przez użytkownika lub dostawce sprzętu i bardziej rygorystyczne niż klasa 1

1

≤ −70

≤ 0,01

≤ 10

2

≤ −40

≤ 0,1

≤ 100

3

≤ −20

≤ 1

≤ 1 000

4

+3

≤ 5

≤ 10 000

5

+7

> 5

≤ 100 000

 

PRAWIDŁOWY SCHEMAT INSTALCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

mmp9

Schemat i propozycja modernizacji sieci sprężonego powietrza

mmp10

Schemat instalacji modernizacji

mmp11

Odejście od rurociągu głównego

 

Bilans energii dostarczonej do sprężarki

mmp12

 

Dobór sprężarek

mmp13 mmp14
mmp15 mmp16

 

Osuszacz, separatory wody wzmacniacze ciśnienia

 

mmp17

Osuszacz powietrza SMC

mmp18Wzmacniacz ciśnienia SMC mmp19Separator wody SMC

 

Elementy odbiorcze-końcowe

mmp20

 

Oszczędności na urządzeniach

WADY:– 3 krotnie większy koszt pracy.
– Brak wyłączania powietrza.
– Duży hałas od dysz.
– 3/4 dysz nie pracuje.
– Dysze są mało efektywne.ZALETY INWESTYCJI:

4 dmuchawy po 2kW kosztują tylko 3zł/h.
Minimalizujemy koszty pracy

mmp21
mmp22 mmp23

Porównanie 3 identycznych maszyn (na 24 dni)

mmp24

 Błędy wykonywane przez firmę zewnętrzną

mmp25

 

Propozycji modernizacji i czas zwrotu inwestycji

 mmp26 mmp27

Łączny całkowity koszt inwestycji 35 157,00 zł

Czas zwrotu inwestycji: 225 dni

Wnioski

 • Audyt sprężonego powietrza należy przeprowadzać co pewien okres (najlepiej zlecić to firmie zewnętrznej).
 • Wymagane jest prowadzenie szkoleń dla pracowników.
 • Opublikować karty informacyjne m.in. o kosztach produkcji oraz stratach sprężonego powietrza na tablicach ogłoszeń.
 • Oszczędzanie energii obniża koszty produkcji i utrzymania zakładu (bardzo ważne dla dyrekcji i kierownictwa).
 • Obniżenie zużycia energii powoduje zmniejszenie produkcji CO2 do atmosfery.
mmp28

Literatura:

 • Praca dyplomowa „Ocena efektywności oszczędzania energii w systemach sprężonego powietrza” Marcin Osławski AGH 2011
 • www.smc.pl
 • www.atlascopco.pl
 • BOGE.com
 • www.airpol.pl
 • ISO 8573-1:2010. Compressed air- Contaminants and purity classes, Geneva, 2010, Switzerland.
 • De Keulenaer H.al.: MCP Compressed Air Systems Module. The European Motor Challenge Programme. European Commission, Directorate-General Energy and Transport. Brussels, 2003, Belgium
 • Dindorf Ryszard: Ocena Możliwości oszczędzania energii w systemach sprężonego powietrza. Energetyka, nr 1, 2010.Prelegent:
  Marcin Osławski
  Macro Molds Polska
  www.macromolds.pl
Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

 • (will not be published)