Home » Sprężone powietrzeSprężone powietrze

Oszczędność potwierdzona protokołem z Kyoto

Oszczędność potwierdzona protokołem z Kyoto

 

Próżnia wykorzystywana jest w procesach kształtowania szkła wklęsłego, jego powlekania oraz obsłudze podczas schładzania. Podczas procesu precyzyjnego kształtowania produkcji szkła za pomocą próżni, wzrasta produktywność, a to dzięki większym prędkościom powlekania, niższym odsetkiem odrzutów linii szkła wklęsłego oraz mniejszej ilości etapów systemów próżniowych w procesie powlekania szkła płaskiego. Mając jednak na uwadze, całkowitą ilość energii pochłanianej przez fabryki szkła, podaż próżni to mniej więcej 1% wszystkich zużywanych kilowatogodzin. Filtracja gazów, utylizacja odpadów i wytwarzanie ciepła to kwestie znacznie istotniejsze.

 

Warto zauważyć, że rozwiązania próżniowe Pneumofore przekładają się na znaczące środki do obniżenia wydatków na energię oraz emisji związków węgla. Zarówno teoria jak praktyka potwierdza to w postaci wrażeń 13 Klientów, którzy przeszli z pomp o płaszczu wodnym na rotacyjne pompy łopatkowe Pneumofore. W sumie roczne oszczędności, jakie przynoszą te instalacje sięgnęły 1 milion Euro przy równoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 5000 ton. Jak to jest możliwe?

 

Po pierwsze, pompy próżniowe UV pozwalają zmniejszyć koszty cyklu życia systemu dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na czynności konserwacyjne, naprawcze oraz na olej a także obniżeniu wydatków na chłodzenie i innych zmiennych kosztowych. Znacznie ważniejsze jest jednak to, że seria UV pozwala osiągnąć wysokie poziomy efektywności energetycznej przy wykorzystaniu elektryczności o 25-50% niższym od innych technologii. Ponieważ wykorzystanie energii to mniej więcej trzy czwarte kosztu cyklu życia instalacji w okresie 10. letnim, wpływ użytkowania pomp UV ma olbrzymi wpływ na poziom oszczędności.

 

W roku 2005 Pneumofore zdobyło 13 z 16 kontraktów, w których rotacyjne pompy łopatkowe UV były bezpośrednio porównywane z pompami z płaszczem wodnym. Pompy łopatkowe UV zużyły 50% mniej energii w porównaniu ze zużyciem energii pomp z płaszczem wodnym w warunkach 100 mbar(A) i 38o C temperatury chłodzenia wody. Średnia moc instalacji wynosiła 100 kW dla rotacyjnych pomp łopatkowych i połowę tej wartości w przypadku pomp o płaszczu wodnym. Przy cenie 0,1 EUR za każdą kilowatogodzinę przełożyło się to na roczne oszczędności na energii w wysokości 80,000 Euro na instalację (0,1[euro/kWh] x 8000 [godzin/rok] x 100 [kW]).

 

Rozważając ROI (wskaźnik opłacalności inwestycji) z systemu próżniowego jako koszt inwestycji w podziale na miesięczne oszczędności energii, okres ROI wyniesie od 18 do 24 miesięcy. Cała inwestycja w nowe pompy spłaca się w tym okresie dzięki oszczędnościom wynikającym z różnic w kosztach eksploatacji. Pozostały okres do 10 lat to są następne wymierne oszczędności finansowe. Dla wspomnianych powyżej 13 instalacji średni ROI to 15 miesięcy – bardzo atrakcyjny argument w oczach dyrektorów działów zakupów.

 

Jeżeli chodzi o wpływ na środowisko, fakty są wprost przytłaczające. Globalna energia elektryczna wytwarzana jest głównie przez fabryki zasilane węglem, gazem lub olejem. W Europie, gdzie emisja gazów węglowych są obniżone dzięki wykorzystaniu energii atomowej i źródeł odnawialnych, średni poziom emisji CO2 szacowany jest na 500g w każdej kWh wykorzystanej energii.

 

Gdyby wszystkie huty szkła wybrały pompy Pneumofore zamiast technologii pomp z płaszczem wodnym, emisja węgla zostałaby tym samym zmniejszona o 400 000 kg rocznie (100[kW] x 8 000 [godzin/rok] x 0,5 [kg/kWh]). 13 istniejących instalacji wykorzystujących systemy UV emitują 400 000 kg x 13 instalacji = 5 200 000 kg mniej CO2 do atmosfery w ciągu roku.

 

Pneumofore spodziewa się dalszej entuzjastycznej reakcji rynku na swoje technologie. Inżynierzy wciąż dostarczają rozwiązania wysoce wydajne, efektywne kosztowo i przyjazne środowisku w odpowiedzi na globalne zapotrzebowanie na pompy próżniowe.

Żródło: www.techem.com.pl

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)