Home » Sprężone powietrzeSprężone powietrze

Inteligencja w sprężarce: Sigma Control 2

Dzięki nowemu, modułowemu projektowi firma KAESER KOMPRESSOREN udowadnia, że wewnętrzny system sterowania sprężarki oparty na komputerze przemysłowym, może być jeszcze bardziej wszechstronny i energooszczędny.

 

Już ponad dziesięć lat temu KAESER KOMPRESSOREN dostawca systemów sprężonego powietrza z Coburga, zaskoczył rynek przełomową innowacją – systemem SIGMA CONTROL, czyli komputerem w sprężarce. Komputer przemysłowy, który był standardowo montowany w sprężarce, umożliwił nie tylko jej ekonomiczną regulację, ale także powiązanie poszczególnych urządzeń stacji sprężarek i połączenie z  nadrzędnymi systemami sterowania. Było to podstawą całościowego spojrzenia na problem zaopatrzenia sprężonym powietrzem oraz warunkiem konsekwentnej, nieprzerwanej optymalizacji energooszczędności i niezawodności kompleksowych systemów pneumatycznych.

 

Wydajny i w pełni komunikatywny

Od dawna szczególnym wyróżnikiem systemu sterowania sprężarki SIGMA CONTROL była  energooszczędność i zdolność komunikacji z systemami sterowania wewnątrz innych sprężarek oraz z systemami sterowania nadrzędnego. Także w przypadku nowej generacji systemów sterowania wewnętrznego SC2 jest podobnie.  Pracujący nad jego konstrukcją i nżynierowie firmy KAESER KOMPRESSOREN skupili się dodatkowo na zwiększeniu wszechstronności i użyteczności systemu sterowania. SIGMA CONTROL2 składa się z modułów. „Podział pracy” głównej jednostki centralnej i poszczególnych modułów wejść/wyjść sprawia, że system  jest jeszcze bardziej przejrzysty i przyjazny dla obsługi i serwisu.

SIGMA CONTROL2 dysponuje własnym serwerem, który umożliwia bezpośredni dostęp do sprężarki za posrednictwem sieci internetu lub intranetu. Dzięki temu  za pomocą dowolnego komputera z przeglądarką internetową, w ramach teleserwisu, możliwe jest chronione hasłem wywołanie i dostosowanie ustawień i danych roboczych sprężarki. Nie potrzeba specjalnego, drogiego oprogramowania. Eksploatacja, konserwacja  oraz regularna kontrola ekonomiczności i energooszczędności sprężarek zostają znacznie uproszczone.

 

Wewnętrzna komunikacja pomiędzy SIGMA CONTROL2 a sprężarką odbywa się poprzez moduły wejść/wyjść (moduły IO). Dzięki licznym wyjściom i wejściom oraz zestykom bezpotencjałowym są one dokładnie dopasowane do zróżnicowanych serii sprężarek. Ta przyszłościowa koncepcja oferuje nieograniczoną różnorodność.

 

Komfortowa i pewna obsługa

SIGMA CONTROL2 komunikuje się szybko i efektywnie nie tylko ze sprężarką, ale także z użytkownikiem. Duży panel sterowania jest zdominowany przez graficzny wyświetlacz (256 x 128 pikseli) alfanumeryczny (do ośmiu linijek, każda po 30 znaków). Czarno-biały obraz z odcieniami szarości oraz podświetlenie za pomocą diod gwarantują optymalną czytelność. Dziewięć diod LED sygnalizuje kolejne parametry i stany robocze. Trzynaście miękkich przycisków opatrzonych piktogramami pozwala na wprowadzanie przez użytkownika danych charakterystycznych i poleceń.

 

Panel sterowania komunikuje się bezpośrednio z tzw. main control system (główny system sterowania), podstawowym elementem SC2. System dysponuje czterema interfejsami do aktywnej i biernej komunikacji ze sprężarką (magistrala IO dla do sześciu modułów I/O), z systemem regulacji prędkości obrotowej SIGMA FREQUENCY CONTROL. Pozwala to na zastosowanie bezstopniowej, sterowanej częstotliowością regulacji prędkości obrotowej w napędzie sprężarki, a także w przypadku silników elektrycznych wentylatorów; z internetem lub sieciami komputerowymi (poprzez interfejs ethernet, 10/100 MBit/s, RJ45) oraz przez dodatkowo montowany, wtykowy moduł komunikacyjny dla magistrali Profibus, Modbus, Profinet lub Devicenet, w celu komunikacji z różnego rodzaju systemami zarządzania użytkownika.

 

Karty i chipy

Dla utrzymania energooszczędności sprężarek na stałym, optymalnym poziomie konieczna jest spójna dokumentacja wszystkich stanów i parametrów roboczych. To ważne zadanie jest znacznie łatwiejsze dzięki seryjnej pamięci danych SC2, której zapisy są bardzo łatwe do wywołania i przeniesienia na komputer. Gniazdo karty SD umożliwia błyskawiczny i nieskomplikowany transfer danych. Oprócz tego  można je  wykorzystać do przeniesienia poprzez kartę SD przygotowanych aktualizacji oprogramowania i zainstalowania ich na SC2. W ten sposób aktualizacja zajmuje niezwykle mało czasu, a wszystkie ustawienia robocze pozostają oczywiście zachowane.

 

Kolejną ważną innowacją systemu sterowania SIGMA CONTROL2 jest zintegrowany interfejs RFID (RFID = Radio Frequency Identification, identyfikacja fal radiowych). Pozwala to na pewne i bezpieczne zalogowanie się wykwalifikowanych użytkowników i  techników serwisu firmy KAESER KOMPRESSOREN. W ten sposób system sterowania SC2 gwarantuje – także w ramach rękojmi użytkownika – obsługę urządzenia/instalacji jedynie przez autoryzowane osoby, które są upoważnione do wykonywania ustawień lub ich zmiany. Celem jest dalsza standaryzacja serwisu, zagwarantowanie wysokiego standardu poziomu  jakości serwisu.

 

W nowy system sterowania SIGMA CONTROL2 zaczęto już wyposażać sprężarki śrubowe firmy KAESER KOMPRESSOREN. Z czasem wszystkie modele mają zostać seryjnie wyposażone w SC2.
SIGMA CONTROL2, bazujący na komputerze system sterowania sprężarek firmy KAESER KOMPRESSOREN, gwarantuje energooszczędność, niezawodność i standaryzację serwisu. Jego modułowa budowa sprawia, że jest jeszcze bardziej wszechstronny i czytelny.

 

www.kaeser.pl

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)