Home » Sprężone powietrzeSprężone powietrze

Audyt sprężonego powietrza pokazuje możliwości oszczędzania

Obniżyć koszty, zmniejszyć emisję

Gwałtownie wzrastające koszty energii elektrycznej oraz przyspieszone zmiany klimatyczne wymagają szybko działających środków zapobiegawczych. Prawdziwym rozwiązaniem problemu jest  obecnie oszczędność energii. Technika sprężonego powietrza oferuje w tej dziedzinie wiele możliwości. Audyt może w niedrogi sposób ustalić, jaki potencjał oszczędności tkwi w zakładowym systemie sprężonego powietrza.

 

Szanse są duże. Dzięki odpowiedniemu zoptymalizowaniu systemu instalacje i urządzenia sprężonego powietrza w Europie mogłyby przeciętnie zmniejszyć koszty o około 33% – a niektóre – jak się okazało – nawet o 71%. Główny czynnik kształtujący koszty to zużycie energii.

 

Każdą skuteczną optymalizację musi jednakże poprzedzać analiza systemu sprężonego powietrza. Wspomagane komputerowo procesy jak np. „Analiza wykorzystania sprężonego powietrza (ADA)” umożliwiają to przy stosunkowo małym nakładzie środków. Eksploatacja stacji sprężonego powietrza jest przy tym analizowana za pomocą tzw. loggera danych, bez wchodzenia w sieć. Także zużycie powietrza w poszczególnych obszarach w zakładzie można ustalić poprzez pomiar przepływu. W ten sposób można określić ekonomiczność poszczególnych sprężarek oraz skontrolować cały system pod kątem słabych punktów.

 

Logger zbiera wszystkie istotne dane i przekazuje je do komputera, który na ich podstawie tworzy wykres zużycia sprężonego powietrza. Przedstawione są wahania zużycia, fazy biegu luzem, czas pracy i postoju sprężarek oraz przyporządkowanie wydajności każdej sprężarki do określonego zużycia sprężonego powietrza. Z uzyskanych danych specjalne oprogramowanie „System oszczędzania KAESER” (KESS) wylicza zapotrzebowanie na energię kontrolowanej stacji sprężonego powietrza i porównuje je z zapotrzebowaniem stacji zoptymalizowanej.

 

KESS jest oprócz tego w stanie zasymulować różnego rodzaju alternatywne warianty systemowe. Z porównania przedstawionych wariantów oraz wyliczenia amortyzacji fachowiec ustala zakres wymaganej modernizacji: powtórną konfigurację wszystkich urządzeń, częściową lub pełną wymianę.

 

Długoterminowa dbałość o wydajność sprężonego powietrza oraz unikanie zbędnej emisji gazów cieplarnianych wymagają zastosowania systemu zarządzania takiego jak np. „SIGMA AIR MANAGER”.Umożliwia on dokładne dopasowanie eksploatacji sprężarek do określonego zapotrzebowanie na sprężone powietrze.W połączeniu z wizualizacją danych „SIGMA AIR CONTROL plus” „SIGMA AIR MANAGER” umożliwia nieprzerwane zapisywanie przebiegu pracy urządzeń w trybie obciążenie/bieg luzem, a mianowicie parametrów obciążenia i zużycia energii przez każdą sprężarkę. Oprócz tego odczytane, przedstawione i zapisane zostaje ciśnienie sieci oraz zużycie sprężonego powietrza. Wszystkie dane są przechowywane przez  rok w pamięci długoterminowej systemu i można je wizualizować na każdym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetową. Są w każdej chwili do dyspozycji zakładowego controllingu sprężonego powietrza. Użytkownik może przeprowadzać analizy w zależności od zapotrzebowania. Zużycie energii systemu sprężonego powietrza i wynikające z tego koszty są w każdej chwili do wglądu.

 

1: Patrz – Seitz, Anja: Analiza wyników przeprowadzonych przez firmę KAESER KOMPRESSOREN audytów powietrza w związku z kampanią „Ekonomiczność sprężonego powietrza”. Praca dyplomowa Wyższej Szkoły Zawodowej w Coburgu, kierunek Budowa maszyn (2004)

 

Audyty sprężonego powietrza wykonywane za pomocą nowoczesnych loggerów danych (zdjęcie) umożliwiają w tani sposób określenie ekonomiczności i potencjału optymalizacyjnego kontrolowanego systemu sprężonego powietrza.
Źródło : www.kaeser.pl
Zdjęcie KAESER KOMPRESSOREN- przedruk dozwolony

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)