Home » Sprężone powietrze »

Przygotowanie sprężonego powietrza

1. Informacje podstawowe   Pierwszymi elementami pneumatyki znajdującymi się bezpośrednio za sprężarkami są elementy przygotowania sprężonego powietrza. Stosowane są dla przygotowania medium roboczego niezbędnego do prawidłowej pracy elementów układów pneumatycznych. Przygotowanie powietrza polega na: oczyszczeniu (filtracji) z cząstek stałych, drobin kondensatu olejowego,... więcej

Problem zakwaszonego oleju

PRZYCZYNY I SKUTKI ZAKWASZONEGO OLEJU   Jedną z najczęstszych awarii, jakie zdarzają się w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych jest spalenie uzwojenia silnika sprężarki, potocznie nazywane często „spaleniem sprężarki” (na potrzeby tego artykułu, dla uproszczenia będziemy również używać tego określenia, choć nie jest... więcej

„Aquamat” optymalizuje oczyszczanie kondensatu, powstającego przy produkcji sprężonego powietrza

Bezpiecznie, w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i wydajnie.   Przy produkcji sprężonego powietrza wytrącany jest kondensat. W zależności od warunków roboczych i otaczających zawiera on w mniejszym lub większym stopniu zanieczyszczenia i olej. Kondensat sprężonego powietrza należy odpowiednio oczyścić przed skierowaniem... więcej

Spadki ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza

Wybierając sprężarkę kierujemy się często bardzo prostą metodą. To jest sprawdzamy jakie ciśnienie jest wymagane w naszych punktach odbioru, głównie dotyczy to maszyn, i zgodnie z tym wybieramy sprężarkę często na styk, no bo po co nam wyższe ciśnienie. Załóżmy jednak, że... więcej

Mobilair 122 – ekonomiczne, mobilne sprężone powietrze

Wymagania stawiane nowoczesnym sprężarkom budowlanym są niezwykle wysokie. Ich zadaniem jest dostarczanie sprężonego powietrza w sposób niezawodny, ekonomiczny i cichy, maja być jak najbardziej przyjazne w obsłudze oraz w jak największym stopniu oszczędzać środowisko naturalne. Wszystkie te właściwości charakteryzują zaprezentowane po raz... więcej

100 tuneli pod kontrolą

Ze względu na górzystą topografię, infrastruktura drogowa Włoch obfituje w liczne tunele drogowe. W regionie Lombardii firma Gemmo S.p.A. zaprojektowała i wdrożyła nowy system nadzoru i zdalnej kontroli, zapewniający bezpieczeństwo i komfort podróżowania w tunelach o łącznej długości 140 km. Korzysta on... więcej

Łatwość serwisowania

Serwis nie jest najczęstszą rzeczą na jaką zwracamy uwagę przy wyborze sprężarki. Mało tego uważam, że 90% użytkowników w ogóle się nad tym nie zastanawia. 10% patrzy jedynie na koszty serwisu jakie podaje sprzedawca. Można wychodzić z założenia, że skoro będzie obsługiwana... więcej

Kontrolowanie wycieków sprężonego powietrza

Jedna z moich wcześniejszych publikacji o tematyce audytów sprężonego  powietrza doprowadziła do nawiązania kontaktu z Wojciechem  Halkiewiczem. Pierwsza wymiana komentarzy, nawiązanie kontaktu, a w  konsekwencji przedstawiam poniżej pierwszą publikację właściciela firmy ARIA-C na łamach „Czwartego medium”.   Analiza efektywności w krajach „Starej... więcej

  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
  5. 8
  6. 9
  7. 10