Home » Pneumatyka

Nowe sterowniki sprężarek śrubowych ALMiG Kompressoren

Nowe sterowniki sprężarek śrubowych ALMiG Kompressoren Sprężarki śrubowe ALMiG Kompressoren od wielu lat wyposażane są seryjnie w zaawansowane i niezawodne sterowniki procesorowe. W 2013 roku do oferty zostały wprowadzone nowe sterowniki: Air Control B i Air Control P.
 
Sterowniki są uważane za bardzo istotny element wyposażenia eksploatacyjnego sprężarki. Dobrze zaprojektowany sterownik umożliwia ustawienie optymalnych parametrów pracy przy jednoczesnym zachowaniu jak najniższego poboru energii elektrycznej i zapewnieniu właściwych dla urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem wartości ciśnienia i wydajności.
 
W 2013 roku do seryjnego wyposażenia zostały wprowadzone nowe sterowniki:

 • Air Control B – dla sprężarek: Belt 4–75; Direct 16–22; Gear 30–75; Variable 16–34; Flex 3s–30;
 • Air Control P – dla sprężarek: Belt 76–250; Direct 37–315; Gear 90–450; Variable 35–355.

Air Control B – Basic
Podstawowy sterownik wyposażono w czytelny, kolorowy i podświetlany ekran.;
Na wyświetlaczu można odczytać następujące wartości:

 • aktualne ciśnienie pracy sprężarki,
 • aktualną temperaturę sprężania,
 • aktualną temperaturę oleju,
 • ciśnieniowy punkt rosy – dla sprężarek wyposażonych w osuszacz chłodniczy,
 • status sterowania – zdalne lub lokalne,
 • stan funkcji automatycznego restartu, np. po zaniku napięcia,
 • stan pracy zaworu ssącego – wyłączony / załączony,
 • stan pracy silnika elektrycznego – wyłączony / załączony,
 • stan pracy ogrzewania – wyłączone / załączone,
 • stan pracy wentylatora – wyłączony / załączony,
 • numer kodu zakłócenia pracy sprężarki,
 • informację o zakłóceniu,
 • informację o awaryjny zatrzymaniu,
 • dostępna jest lista ostatnich 20 zakłóceń pracy sprężarki,
 • wybór pracy w trybie automatycznego startu / obciążenia / oczekiwania lub pracy z biegiem luzem,
 • programowanie ciśnienia załączania sprężarki i wyłączania z dokładnością do 0,1 bar.

rys1

Air Control P – Premium
Sterownik Air Control Premium wyposażony został w kolorowy ekran dotykowy.
Sterownik jest wysoko zaawansowanym układem diagnostyczno-sterowniczym, realizującym wiele dodatkowych funkcji sterowania i nadzoru systemu sprężonego powietrza. To rozwiązanie, które znacząco wyprzedzającym stosowane obecnie na rynku.

rys2

rys3
 
Widok bazowy wskazuje:

 • wskazanie statusu sprężarki,
 • czas rzeczywisty,
 • ciśnienie powietrza w instalacji,
 • temperaturę oleju,
 • stan pracy wentylatora,
 • stan pracy regulatora ssania ,
 • stan pracy głównego silnika elektrycznego,
 • aktywność automatycznego restartu,
 • aktywność zdalnego sterowania,
 • aktywność sterowania nadrzędnego,
 • ogrzewanie oleju – załączone /wyłączone.

Inne opcje:

 • wybór języka – język polski w standardzie,
 • dostęp do wykresów,
 • dostęp Menu,
 • pomoc i opis oznaczeń,
 • aktywność karty SD,
 • podłączenie interface RS 485.

rys4

Graficzne wykresy:

 • stopnia wykorzystania sprężarki:
 • całkowita ilość godzin pracy,
 • ilość godzin pracy pod obciążeniem,
 • ilość godzin pracy w biegu luzem,
 • ilość godzin w trybie oczekiwania,
 • dla sprężarek o zmiennej wydajności również procentowe obciążenie,
 • wartości ciśnienia w czasie,
 • wartości temperatury sprężania w czasie,
 • pozostałego czasu do obsługi serwisowej,
 • ilości wytworzonego sprężonego powietrza:
 • profil dzienny,
 • profil tygodniowy.

Zintegrowane kanały sterowania czasowego umożliwiają precyzyjne dopasowanie pracy urządzenia do potrzeb sieci zakładowej zależnie od pory i dnia tygodnia:

 • 8 kanałów czasowych umożliwia programowanie czasu załączania i wyłączania sprężarki,
 • 8 kanałów czasowych umożliwia programowanie pracy sprężarki z różnymi wartościami ciśnienia.

Pamięć zakłóceń i awarii:

 • lista zakłóceń z kodem i tekstowym opisem zdarzenia,
 • rzeczywisty czas wystąpienia błędu,
 • 20 ostatnich zdarzeń dostępnych do odczytu z panelu sterownika sprężarki.

Port do zapisu danych i parametrów na karcie SD. Zarejestrowane wartości ciśnienia, temperatury, wydajności, stanu pracy i nastawy sprężarki mogą być natychmiast zapisane na karcie SD. Mogą zostać również ponownie wgrane z karty do sterownika sprężarki.
 
Sterownik Air Control P może także pełnić funkcję sterownika nadrzędnego zespołu 4 sprężarek. Podłączone sprężarki podległe będą kolejno załączane w taki sposób, żeby wypracować równą ilość godzin pracy dla każdej jednostki.
 
Optymalizacja zakresu ciśnień pracy przez Air Control P:

 • te same wartości załączenia i wyłączenia dla wszystkich podległych sprężarek (do 4 sztuk),
 • różnica ciśnienia wyłączania i załączania zminimalizowana do 0,2 bar,
 • dzięki obniżeniu maksymalnego ciśnienia pracy znaczne oszczędności energetyczne nawet przy stosowaniu sprężarek starego typu jako podległe.

Źródło:  ALMiG KOMPRESSOREN POLSKA S.A.

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

 • (will not be published)