Home » Pneumatyka

Cały system w smartfonie

W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu powstał pierwszy edukacyjny system zasilania pneumatycznego, oparty na energooszczędnej koncepcji firmy IN-TECH. Jest to uproszczona wersja rozwiązań, które od wielu lat skutecznie wprowadzamy do przemysłu, dostosowana do celów dydaktycznych. System jest zasilany zmiennoobrotową sprężarka łopatkową IN-TECH ROL 7,5 baseline FU, z zaawansowanym sterowaniem mikroprocesorowym. Jakość powietrza zapewnia pełnowymiarowy system Beko Technologies, (separator cyklonowy, dwa filtry i osuszacz ziębniczy), utylizację kondensatu – system Sepura. Rozprowadzenie sprężonego powietrza wykonane jest w technologii Legris Transair. Dobór urządzeń i wykonanie odzwierciedla najnowsze trendy i technologie stosowane w powietrznych systemach przemysłowych.

Sieć zaprojektowana jest tak, by możliwe było porównanie różnych konfiguracji i ich wpływu na zużycie energii. Na ekranie wizualizacyjnym można odczytać wiele parametrów systemu: przepływ powietrza, spadki ciśnienia, energię pobieraną przez sprężarkę, prędkość obrotową, temperaturę itp. Możliwe jest symulowanie różnych obciążeń i zdejmowanie ich charakterystyk (zakładka TRENDY) energetycznych.

Podczas prób odbiorczych okazało się (co było założeniem projektu) że cała sieć, poprzez elementy wykonawcze, jest doskonale sterowalna. Że można, w stosunkowo prosty sposób, uzyskiwać znaczenie oszczędności w zużyciu energii poprzez optymalizację dynamiczną w czasie rzeczywistym.

Sieć jest zdalnie sterowana z laptopa, gdzie na bieżąco kontrolować można jej stan, przepływ powietrza i zużycie energii. Wkrótce zostanie podłączona do zasobów internetowych, zaistnieje możliwość komunikacji z dowolnego punktu dostępu. Nawet za pomocą smartfona.

Koncepcja sieci, według własnych patentów, firma IN-TECH – Andrzej M. Araszkiewicz. Sterowanie i wizualizacja, firma Tenspomiar – Marcin Wysokiński.

Rektor PWSW, profesor Łukasz Węsierski, deklaruje, że umożliwi dostęp do systemu i wyników symulacji, dla zakładów produkcyjnych, które będą chciały zapoznać się z najnowocześniejszymi energooszczędnymi technologiami zasilania pneumatycznego i je zastosować.

Fot. 1. System IN-TECH. Łopatkowa sprężarka zmiennoobrotowa, sterowanie systemu (szafa pod przepływomierzem).

Fot. 2. Wizualizacja i sterowanie systemu IN-TECH w PWSW Przemyśl.

Fot. 3. Fragment instalacji IN-TECH w PWSW Przemyśl.

Źródło: IN-TECH

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)