Home » Sprężone powietrzeSprężone powietrze

Zagrożenia wynikające z pracy ze sprężonym powietrzem

Pomimo ogromnej odpowiedzialności związanej z bezpieczeństwem w miejscu pracy wielu pracodawców lekceważy zagrożenia wynikające ze stosowania sprężonego powietrza w hali produkcyjnej. Wychodzą oni ze złudnego założenia, że w ich zakładzie wypadki się nie zdarzają i dlatego rzadko inwestują w technologie mogące zabezpieczyć drogi sprzęt, czy nawet ratować życie ludzkie.

Jakie potencjalne zniszczenia może spowodować nieprawidłowe odłączenie od szybkozłącza przewodu w instalacji o ciśnieniu 8-12 bar zasilającej narzędzia pracujące przy ciśnieniu 6 bar, które są powszechne na typowych stanowiskach montażowych? Niekontrolowane ruchy węża mogą dokonać poważnych zniszczeń wśród drogich urządzeń i produktów, nie wspominając o potencjalnym zagrożeniu zdrowia i życia pracowników, a w przypadku tzw. clean room’ówtego rodzaju incydent może oznaczać zanieczyszczenie sterylnego powietrza. A przecież są to systemy sprężonego powietrza o stosunkowo niewielkich ciśnieniach pracy.

W przypadku przenośnych sprężarek do budowy okrętów, czy prac drogowych, gdzie ciśnienie w przewodach
o średnicy 3 cala osiąga 35 bar, a powietrze przepływa w tempie 102 l/min., miotający się wąż ma wystarczająco dużo siły by demolować pojazdy, dokonywać poważnych obrażeń ciała, czy w najlepszym przypadku niszczyć efekt wielu dni pracy. Oczywiście przewody podające powietrze o takim ciśnieniu są odpowiednio mocniejsze, ale nawet one mogą ulec zgnieceniu, przerwaniu, czy po prostu sparcieć pod wpływem ciągle zmieniających się warunków atmosferycznych.

Jedna z czołowych na rynku brytyjskim firm dzierżawiących sprężarki wzięła pod uwagę powyższe czynniki i doszła do wniosku, że zabezpieczenie się przed podobnymi sytuacjami może zapewnić jej zdecydowaną przewagę nad konkurencją, gdyż koszty leczenia pokaleczonych pracowników i usuwania skutków potencjalnych awarii, czy dochodzenie swych racji w firmach ubezpieczeniowych wielokrotnie przewyższają koszt zainwestowania w utrzymanie bezpieczeństwa w instalacjach sprężonego powietrza.

HoseGuard® to urządzenie, które w sieci sprężonego powietrza działa podobnie jak bezpiecznik w instalacji elektrycznej. W momencie stwierdzenia wycieku, który często związany jest z podniesieniem natężenia przepływu, HoseGuard® błyskawicznie odcina dopływ powietrza do urządzenia. W odróżnieniu jednak od bezpiecznika elektrycznego, HoseGuard® utrzymuje minimalne ciśnienie w przewodach, dzięki czemu możliwe jest szybkie napełnienie sieci po usunięciu usterki oraz utrzymanie nieprzerwanej pracy pozostałych urządzeń w instalacji pneumatycznej, gdyż ciśnienie ma wymaganą wartość.

HoseGuard® zabezpiecza też ekonomikę pracy i trwałość sprężarek w instalacji. Jeśli doszłoby do niezauważonej nieszczelności w przewodzie, sprężarka przez długi czas pracowałaby pełną mocą starając się utrzymać zadane ciśnienie, co mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia, a przynajmniej przeciążenia, czy wyłączenia. Również koszty pracy tak obciążonej sprężarki i emisja spalin CO2 wzrosłyby znacznie.

HoseGuard® bardzo skutecznie zapobiega tego rodzaju sytuacjom i dlatego wspomniana powyżej firma brytyjska podjęła decyzję, by za pomocą tego urządzenia chronić swoje urządzenia i zminimalizować koszty serwisu
i ewentualnych napraw, jednym słowem – oszczędzić. I to właśnie jest tajemnica HoseGuard® – za stosunkowo niewielkie pieniądze producenci otrzymują gwarancję bezpieczeństwa swych pracowników, a do tego dokonują istotnych oszczędności unikając roszczeń odszkodowawczych, wysokich kosztów napraw, czy kar za nieprzestrzeganie norm i wymogów prawnych.

www.vervo.pl

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)