Home » Sprężone powietrze

Wykrywanie nieszczelności w instalacjach sprężonego powietrza

W każdej instalacji sprężonego powietrza mogą z biegiem czasu wystąpić rozszczelnienia. Każda nieszczelność naraża nas z kolei na straty finansowe. Sprężone powietrze zamiast trafiać do punktów odbioru po drodze ucieka nam w atmosferę. Wiemy jak dużo kilowatów energii tracimy na jego wytworzenie przez kompresor, więc w naszym interesie jest wyeliminowanie tego niechcianego zjawiska.
 
Na początek posłużę się uproszczonym wyliczeniem pokazującym przykładowe koszty ponoszone na wyprodukowanie sprężonego powietrza traconego w nieszczelnej instalacji (przy założeniu kosztów energii 0,40 zł za kWh i 3 zmianowej ciągłej pracy).
 
Przeczytaj więcej

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)