Home » Sprężone powietrze

Sigma Air Utility

Zamiast sprężarek kupować tylko sprężone powietrze

 

Wiedza na temat ceny jednej kilowatogodziny energii elektrycznej, jednego metra sześciennego wody lub jednego kilometra przejazdu samochodu transportowego należy do podstawowych informacji zakładowego działu zaopatrzenia. Jednocześnie, wiedza ta stanowi punkt wyjścia dla przedsięwzięć mających na celu optymalizację kosztów, natomiast w przypadku sprężonego powietrza dla większości zakładów przemysłowych także niezwykle ważnego nośnika energii, dziewięć na dziesięć podmiotów decyzyjnych nie wie, jak wielkie nakłady finansowe trzeba ponieść na jeden metr sześcienny sprężonego powietrza. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę fakt, że koszty spowodowane przez należący do zakładu układ zasilania sprężonym powietrzem są bardzo zróżnicowane, a częściowo trudne do zewifiniowania. Pomocą służy, w tym zakresie, model mieszania sprężonego powietrza „Sigma Air Utility“ firmy Kaeser, który ponadto posiada inne, istotne zalety.

 

Użytkownicy, którzy zdecydują się zakupić zamiast stacji sprężarek tylko sprężone powietrze o potrzebnej ilości i jakości, przyczyniają się do przejrzystości kosztów swojego zakładu: w miejsce skomplikowanej kalkulacji mieszanej pojawia się cena stała za metr sześcienny sprężonego powietrza, która ustalana jest długoterminowo w oparciu o umowy, a tym samym stanowi pewną podstawę do kalkulacji. Cena podstawowa ustalana dla całego okresu ważności umowy pokrywa koszty urządzenia i eksploatacji jak również odbioru podstawowej ilości sprężonego powietrza. W przypadku dodatkowych dostaw sprężonego powietrza wykraczających poza ilość podstawową, obowiązuje cena za dodatkową ilość, która również ustalona jest w oparciu o umowę. Dokładne pomiary gwarantują, że liczona jest tylko ilość sprężonego powietrza, która faktycznie została pobrana z sieci.

 

Oczywiście, także i w przypadku zasilania sprężonym powietrzem według zasady „Sigma-Air-Utility“ niezbędna jest obecność stacji sprężarek w zakładzie użytkownika, dla której trzeba przeznaczyć odpowiednie pomieszczenie. Na tym jednak kończy się już wkład użytkownika w całym przedsięwzięciu. O całą resztę troszczy się producent sprężarek: od fazy projektowania, przez ustalanie dokładnego zapotrzebowania na sprężone powietrze i najkorzystniejszego od strony kosztów wariantu zasilania sprężonym powietrzem, aż do planowania i instalowania stacji zadania koordynacyjne i wykonacze przejmują jego specjaliści.

 

Oprócz możliwie maksymalnej przejrzystości kosztów główną cechą modelu mieszania „Sigma Air Utility“ jest długoterminowa optymalizacja kosztów sprężonego powietrza. Dlatego ten elastyczny model obejmuje „układ automatyki oszczędzania”: firma Kaeser nie tylko we własnym zakresie eksploatuje i konserwuje stację, ale gdy jest to konieczne dostosowuje ją do zmienionych warunków eksploatacyjnych oraz najnowszego poziomu techniki. Stacja „Sigma-Air-Utility“ poprzez serwis zdalny utrzymuje ponadto kontakt z centrum serwisowym firmy Kaeser: zapewnia to stałą, możliwie jak najwyższą efektywność i dyspozycyjność sprężonego powietrza poprzez zawsze najnowszą, energooszczędną technikę, korzystną cenowo diagnozę zdalną oraz konserwację zapobiegawczą. Nie należy też zapominać o tym, że w tym przypadku użytkownikowi prawie całkowicie odpadają koszty inwestycyjne i personalne związane z instalacją sprężonego powietrza. Oznacza to wyższą płynność, jak też możliwość skoncentrowania się na zasadniczym zakresie kompetencji użytkownika oraz możliwość efektywniejszego wykorzystania jego personelu.

 


Zwiększona elastyczność i dyspozycyjność sprężonego powietrza, większa przejrzystość kosztów i mniejsze koszty sprężonego powietrza, brak zamrożenia kapitału poprzez nabycie i eksploatację własnej stacji sprężarek, jak też odciążenie personelu – zalety te oferuje model mieszania sprężonego powietrza „Sigma Air Utility“.

 

Zdjęcie KAESER KOMPRESSOREN- przedruk dozwolony

Źródło: KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o.

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)