Home » Sprężone powietrzeSprężone powietrze

Ogrzewanie za pomocą sprężarki

Mniejsze zużycie energii, mniejsze koszty

Użytkownicy sprężarek mają ułatwione zadanie, jeśli chodzi o zmniejszanie zużycia i kosztów energii. Pieniądze znajdują się przysłowiowo na wyciągnięcie ręki. Oszczędności można poczynić dzięki systemom odzyskiwania ciepła. Do 96% energii, jaka jest doprowadzana do sprężarki, może być ponownie wykorzystana w postaci ciepła.

 

Każda sprężarka przetwarza dostarczaną jej energię prawie całkowicie na ciepło. Szczególnie chłodzone powietrzem sprężarki śrubowe nadają się doskonale do efektywnego odzyskiwania ciepła i jego dalszego wykorzystania. W ich przypadku około 76% zastosowanej energii zostaje przejęte w postaci ciepła przez olej chłodzący, który oddaje je następnie w chłodnicy oleju. Kolejne 15% energii można odzyskać z chłodnicy końcowej sprężonego powietrza. Do 5% to straty ciepła silnika elektrycznego. Jednak w pełni obudowane, posiadające odpowiednio zaprojektowany system chłodzenia sprężarki śrubowe umożliwiają odzyskanie i tej energii. W ten sposób 96% energii, jaka jest pierwotnie doprowadzana do maszyny, może być ponownie wykorzystana. Jedynie około 4% zostaje utracone, z czego 2% poprzez promieniowanie cieplne, a kolejne 2% jako ciepło pozostające w sprężonym powietrzu.

 

Najprostszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest bezpośrednie wykorzystanie powietrza chłodzącego, które zostało ogrzane przez sprężarkę. W takim przypadku odpowiedni system kanałów powietrza kieruje ciepłe powietrze do znajdujących się w pobliżu pomieszczeń magazynowych lub warsztatów. Jeśli powietrze do ogrzewania nie jest potrzebne, to jest ono odprowadzane na zewnątrz. Sterowane termostatycznie przepustnice pozwalają na regulację dopływu ciepłego powietrza utrzymując temperaturę w pomieszczeniach na stałym poziomie. Obok pełnego lub uzupełniającego ogrzewania pomieszczeń roboczych podgrzane powietrze chłodzące ze sprężarek można wykorzystać do wspomagania procesów osuszania, tworzenia kurtyn cieplnych lub do wstępnego ogrzewania powietrza w palnikach instalacji ogrzewniczych. Odpowiednie inwestycje związane z odzyskiwaniem ciepła amortyzują się często w ciągu jednego roku.

 

Nawet osoby eksploatujące tylko jedną sprężarkę śrubową mogą przy wykorzystaniu systemu odzyskiwania ciepła w znaczący sposób obniżyć zużycie i koszty energii. Dzięki wykorzystaniu ciepła odlotowego, zastępującego inny nośnik energii, jedna sprężarka 15 kW (przy czasie pracy 1000 godzin roboczych) oszczędza rocznie równo 790 euro (dla porównywalnego kosztu oleju napędowego) lub dokładnie 740 euro (dla kosztu gazu). A „przy okazji” do środowiska naturalnego przedostaje się odpowiednio o 4,8 lub 3,8 ton mniej CO2.

 

Ciepło odlotowe sprężarek można wykorzystać także w istniejących już systemach grzewczych ciepłej wody i w instalacjach wody użytkowej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest tu płytowy wymiennik ciepła. Wymiennik zostaje przyłączony do systemu oleju chłodzącego sprężarki i transmituje energię rozgrzanego oleju do wody. W zależności od przeznaczenia ciepłej wody (cele grzewcze, woda do mycia, woda używana w szczególnie sterylnych procesach produkcji i czyszczenia) wykorzystywany jest płytowy lub tzw. bezpieczny wymiennik ciepła. W ten sposób, bez dodatkowego zużycia energii około 70 do 80 procent zainstalowanej mocy sprężarki jest możliwe do wykorzystania. Ten wariant odzyskiwania ciepła jest możliwy jest także do zastosowania w sprężarkach śrubowych chłodzonych wodą.

 

Odzyskiwanie ciepła może więc wyraźnie zwiększyć efektywność instalacji sprężonego powietrza oraz znacząco odciążyć środowisko naturalne (zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych). Zakres koniecznych inwestycji zależy od miejscowych warunków, celu zastosowania i wybranego procesu odzyskiwania ciepła.

 

100% doprowadzonej do sprężarki energii zostaje zamienione na energię cieplną. W przypadku chłodzonych olejem sprężarek śrubowych jest to do 96% energii do ponownego wykorzystania. Najprostszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie ciepła odlotowego powietrza chłodzacego sprężarki za pomocą systemu kanałów (patrz zdjęcie).

 

Zdjęcie KAESER KOMPRESSOREN- przedruk dozwolony

 

Źródło: www.kaeser.pl

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)