Home » Sprężone powietrze

Jak wykonać instalacje przy użyciu pneumatycznego przebijaka, zwanego kretem

 IMG2F8B.tmp

Samodzielny przecisk.

Do samodzielnego przecisku maszyna musi być wyposażona we wkrętkę. W celu wykonania samodzielnego przecisku należy podłączyć węże między kretem a stacją sterująco-smarującą oraz sprężarką.

 podłączenie kreta z logo

Następnie należy:
– Umieszczoną w wykopie startowym maszynę przeciskową ustawić zgodnie z trasą przecisku.
– Ustawić zawór sterowania w położeniu do pracy w przód.
– Otworzyć szybkim ruchem zawór dopływu powietrza do maksymalnego otwarcia w celu uruchomienia maszyny.
– Gdy maszyna zacznie pracować należy zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza. Jest to niezbędne ze względu na to, że maszyna nie jest jeszcze zabita w gruncie i przy pełnym otwarciu powietrza może oscylować przód-tył nie przemieszczając się do przodu. Zmniejszenie ilości doprowadzanego powietrza zapobiegnie oscylowaniu i maszyna zacznie przesuwać się do przodu.
– Podczas wchodzenia maszyny w grunt wyłączać ją i kontrolować czy nie schodzi ona z zadanego kierunku.
– Gdy maszyna wejdzie w grunt na 1/2 ÷ 2/3 swojej długości (zależnie od rodzaju gruntu) można stopniowo zwiększać ilość doprowadzanego powietrza aż do pełnego otwarcia zaworu.
– Podczas trwania przecisku kontrolować pracę maszyny poprzez obserwację wciąganego węża zasilająco-sterującego oraz odgłosu pracy.  Gdy wąż zaczyna oscylować przód-tył oznacza to, że maszyna straciła dobre tarcie w gruncie (strefa luźnego gruntu). W tej sytuacji należy zmniejszać ilość dostarczanego powietrza aż do momentu właściwej pracy maszyny.
– Podczas pracy należy zapewniać właściwe smarowanie poprzez odpowiednie ustawienie pokrętła smarowania powietrza na olejaczu.
– Zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza w momencie osiągnięcia wykopu docelowego.

Gdy maszyna trafi na przeszkodę, której nie może pokonać lub przeszkodę, której uszkodzenie może spowodować zagrożenie, oraz gdy istnieje podejrzenie o zejście z trasy przecisku, należy ją natychmiast wycofać. Wycofanie maszyny można także wykorzystać, gdy nie ma możliwości wyjęcia jej z wykopu docelowego. W celu wycofania maszyny należy zmienić położenie dźwigni zaworu przesterowania na położenie do pracy w tył.

 przesterowanie z logo

Przesterowania można dokonać bez odcinania dopływu powietrza zasilającego. Podczas wycofywanie kreta należy pilnować stałego napięcia węża zasilająco-sterującego aby uniknąć jego zablokowania się w otworze przecisku i załamania, które może doprowadzić do odcięcia dopływu powietrza zasilającego.

Ręczne wciąganie rury z tworzyw sztucznych.

Do ręcznego wciągania rur z tworzyw sztucznych potrzebna jest końcówka skrawająca. Metoda ta może być stosowana dla rur o średnicy od 25 do 60mm.

 ręczne wciąganie z logo

W celu ręcznego wciągnięcia rury należy:
– Po wykonaniu przecisku odłączyć maszynę od przewodu zasilająco-sterującego oraz od olejacza pozostawiając wąż w wykonanym otworze.
– Wkręcić końcówkę skrawającą we wciąganą rurę.
– Połączyć końcówkę skrawającą z wężem zasilająco-sterującym.
– Wciągnąć rurę w wykonany otwór ciągnąc za wąż zasilająco-sterujący od strony wykopu startowego.

Natychmiastowe wciąganie rury.

Do natychmiastowego wciągania rur o średnicach do 90 mm, maszyna przeciskowa musi być wyposażona w tuleję skrawającą do wciągania rur. Przydatny także jest klucz łańcuchowy, do zamontowania wciąganej rury w tulei.

 tuleja skr z logo

W celu natychmiastowego wciągnięcia rury należy:
– Podłączyć węże pneumatyczne między kretem a stacją sterująco-smarującą oraz sprężarką.
– Umieszczoną w wykopie startowym maszynę przeciskową ustawić zgodnie z trasą przecisku.
– Ustawić zawór sterowania w położeniu do pracy w przód.
O – tworzyć szybkim ruchem zawór dopływu powietrza do maksymalnego otwarcia w celu uruchomienia maszyny.
– Gdy maszyna zacznie pracować należy zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza. Jest to niezbędne ze względu na to, że maszyna nie jest jeszcze zabita w gruncie i przy pełnym otwarciu powietrza może oscylować przód-tył nie przemieszczając się do przodu. Zmniejszenie ilości doprowadzanego powietrza zapobiegnie oscylowaniu i maszyna zacznie przesuwać się do przodu.
– Podczas wchodzenia maszyny w grunt wyłączać ją i kontrolować czy nie schodzi ona z zadanego kierunku.
– Zatrzymać maszynę przeciskową, gdy będzie schowana w ścianie wykopu do około ¾ swojej długości.
– Odłączyć wąż zasilająco-sterujący od krótkiego węża maszyny przeciskowej.
– Wprowadzić wąż zasilająco-sterujący do wnętrza rury, która ma być wciągana.
– Podłączyć wąż zasilająco-sterujący do węża krótkiego maszyny przeciskowej.
– Wkręcić wciąganą rurę w tuleję skrawająca przy użyciu klucza łańcuchowego aż do wyraźnego oporu.
– Uruchomić maszynę przeciskową.
– Zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza w momencie osiągnięcia wykopu docelowego.
– Wyprowadzić maszynę przeciskową w wykopie docelowym na taką odległość, aby można było swobodnie odłączyć rurę i wąż zasilająco-sterujący od maszyny.
– Zatrzymać maszynę przeciskową.
– Odłączyć maszynę przeciskową od wciągniętej rury przy użyciu klucza łańcuchowego.
– Odłączyć wąż zasilająco-sterujący od maszyny przeciskowej.

Do natychmiastowego wciągania rury o średnicach od 90 mm, maszyna przeciskowa musi być wyposażona w tuleję do wciągania rur. Dodatkowo niezbędna jest lina do wciągania rur oraz zacisk liny z napinaczem.

 napinacz z logo

W celu natychmiastowego wciągnięcia rury należy:
– Podłączyć węże pneumatyczne między kretem a stacją sterująco-smarującą oraz sprężarką.
– Umieszczoną w wykopie startowym maszynę przeciskową ustawić zgodnie z trasą przecisku.
– Ustawić zawór sterowania w położeniu do pracy w przód.
– Otworzyć szybkim ruchem zawór dopływu powietrza do maksymalnego otwarcia w celu uruchomienia maszyny.
– Gdy maszyna zacznie pracować należy zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza. Jest to niezbędne ze względu na to, że maszyna nie jest jeszcze zabita w gruncie i przy pełnym otwarciu powietrza może oscylować przód-tył nie przemieszczając się do przodu. Zmniejszenie ilości doprowadzanego powietrza zapobiegnie oscylowaniu i maszyna zacznie przesuwać się do przodu.
– Podczas wchodzenia maszyny w grunt wyłączać ją i kontrolować czy nie schodzi ona z zadanego kierunku.
– Zatrzymać maszynę przeciskową, gdy będzie schowana w ścianie wykopu do około ¾ swojej długości.
– Odłączyć wąż zasilająco sterujący od krótkiego węża maszyny przeciskowej.
– Wprowadzić waż zasilająco-sterujący i linę do wnętrza rury, która ma być wciągana. Wygodnie jest doczepić linę do węża zasilająco-sterującego za pomocą taśmy lub miękkiego drutu przed wprowadzeniem do wciąganej rury.
– Po wprowadzeniu odczepić linę od węża.
– Połączyć końcówki lin za pomocą śruby.
– Wsunąć wciąganą rurę do tulei do wciągania rur, napinając linę oraz wąż zasilająco-sterujący.
– Wprowadzić do drugiego końca wciąganej rury kołnierz zacisku liny.
– Przewlec linę przez szczęki napinacza.
– Docisnąć do wykasowania luzu dolne szczęki za pomocą śrub.
– Za pomocą dźwigni napinacza napiąć połączenie lina-zacisk-rura-tuleja do wciągania rur.
– Po dostatecznym napięciu dokręcić dolne szczęki za pomocą śrub motylkowych.
– Uruchomić maszynę przeciskową.
– Zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza w momencie osiągnięcia wykopy docelowego.
– Wyprowadzić maszynę przeciskową w wykopie docelowym na taką odległość, aby można było swobodnie wypiąć rurę, rozłączyć linę i przewód zasilająco-sterujący.
– Zatrzymać maszynę przeciskową.
– Poluzować szczęki dolne napinacza poprzez odkręcenie śrub motylkowych aby zwolnić linę do wciągania rur.

Wbijanie otwartej rury.

Do wbijania rury maszyna przeciskowa może być wyposażona we wkrętkę lub tuleję do wciągania rur. Dodatkowo niezbędny jest stożek lub stożki właściwe dla średnicy wbijanej rury oraz pasy spinające.

 wbijanie rury z logo

W celu wbicia rury należy:
– Przygotować wbijaną rurę poprzez przyspawanie na jej początku (koniec, który wchodzi w grunt) pierścieni odciążających z zewnątrz w celu zmniejszenia efektu zakleszczania się rury w gruncie w czasie wbijania i od wewnątrz w celu zagęszczenia urobku aby jego późniejsze usunięcie było łatwiejsze. Na drugim końcu przyspawać uszy, które posłużą do spięcia maszyny z rurą za pomocą pasów spinających.
– Umieścić i ustawić rurę w miejscu, w którym będzie wbijana (wykop, podnóże nasypu).
– Umieścić stożek (stożki) w otworze rury.
– Przygotować poziom pod usadowienie maszyny przeciskowej tak, aby oś maszyny była na wysokości osi wbijanej rury.
– Wprowadzić maszynę przeciskową głowicą w stożek (stożki) i spiąć pasami z rurą zahaczając o tylny element maszyny (wkrętka lub tuleja do wciągania rur) i uszy przyspawane do rury.
– Podłączyć węże pneumatyczne.
– Ustawić zawór przesterowania w pozycji do pracy w przód.
– Uruchomić maszynę przeciskową.
– Po dojściu końca rury do miejsca docelowego wyłączyć maszynę.
– Zdjąć pasy spinające.
– Przesterować maszynę do pracy w tył.
– Uruchomić maszynę przeciskową w celu wybicia jej ze stożka (stożków).
– Wyjąc stożek (stożki) z rur.

Usuwanie urobku z wbitej rury.

Do usunięcia urobku z wbitej rury niezbędna jest płyta wydmuchowa o wymiarze dopasowanym do średnicy wbijanej rury, tłok paliki do blokowania płyty wydmuchowej, wąż pneumatyczny z zaworami do płyty wydmuchowej oraz zestaw do cięcia gazowego.

 usuwanie urobku z logo

W celu usunięcia urobku z rury należy:
– Oczyścić wnętrze rury z urobku na głębokość ok. 3-4xD (D – średnica rury) od strony montażu płyty wydmuchowej.
– Wypalić cztery otwory pod paliki ryglujące płytę wydmuchową.
– Aby nie uszkodzić uszczelki płyty wydmuchowej należy usunąć żużel powstały po paleniu i poczekać aż rura ostygnie.
– Włożyć tłok do rury.
– Włożyć płytę wydmuchową do rury i zablokować ją palikami ryglującymi.
– Napiąć uszczelkę płyty wydmuchowej dokręcając nakrętkę w płycie.
– Podłączyć wąż pneumatyczny z zaworami do złączki płyty wydmuchowej krótszym końcem od strony zaworu.
– Podłączyć drugi koniec węża do złączki sprężarki.
– Upewnić się, że zawory wężu: główny oraz boczny, są w pozycji zamkniętej; sprawdzić pewność połączeń złączek.
– Uruchomić sprężarkę.
– Otworzyć zawór na sprężarce (zawory na wężu ciągle zamknięte) i poczekać aż ciśnienie w wężu wyrówna się.
– Gwałtownie otworzyć zawór główny na wężu zasilającym, w celu doprowadzenia powietrza do wnętrza rury i usunięcia urobku.
– Jeżeli urobek nie zacznie być usuwany w ciągu 2 min należy wyłączyć sprężarkę.
– Rozładować układ z ciśnienia otwierając powoli zawór boczy na wężu.
– Zamknąć zawór główny na wężu zasilającym.
– Poprzez zawór boczny wlać wodę do węża w celu nasmarowania i uszczelnienia tłoka.
– Zamknąć zawór boczny.
– Powtórzyć czynności związane z próbą wydmuchu urobku z rury.
– W momencie ruszenia urobku zmniejszyć ilość dostarczanego powietrza w celu ograniczenia prędkości wyrzucania urobku.

Źródło: TERMA Sp. z o.o.

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)