Home » Sprężone powietrze

Co dalej z OZE?

Coraz większa liczba Polaków zaczyna interesować się Odnawialnymi Źródłami Energii. Coraz to głośniej mówi się o ich zaletach, możliwościach oraz o tym jakie płyną z tego korzyści, a w szczególności jeśli chodzi o przydomowe mikroinstalacje OZE.  Jak jednak niestety wiadomo, nadal brak wyczekiwanego wsparcia dla OZE ze strony rządu.

Niewątpliwie najgorętszą sprawą w temacie OZE w ostatnich tygodniach jest ustawa dotycząca wsparcia prosumentów pod względem gwarantowanych taryf (FiT) przy zakupie i montażu mikroinstalacji OZE. Prosumentem może, pozostać każdy obywatel, czyli osoba fizyczna, rolnik czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, która wybuduje przy istniejącym lub nowo wybudowanym budynku przeznaczone na cele mieszkaniowe w co najmniej połowie powierzchni całkowitej, mikroinstalacje OZE jak np. systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe czy kocioł na biomasę.  „Po wdrożeniu wspomnianych wyżej taryf gwarantowanych byłaby szansa nie tylko na niższe rachunki za prąd czy na uniezależnienie się od lokalnych dostawców, lecz także na dodatkowy dochód dla naszego domowego budżetu.” mówi Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Dr Stanisław M. Pietruszko.
W jaki sposób? Wyprodukowana przez instalację OZE energia w pierwszej kolejności byłaby zużywana na cele użytkowe, zaś nadwyżka wyprodukowanej energii zostałaby sprzedana do sieci energetycznej. Nie mniej jednak, aby zwiększyła się opłacalność inwestycji w mikroinstalacje OZE potrzebne jest wsparcie dla prosumentów, o które walczą obywatele i specjaliści z branży OZE. Dzięki temu na zakup urządzeń stać byłoby już nie tylko najzamożniejszych.

Obecnie – ustawa o OZE została przyjęta przez Senat. Po burzliwych dyskusjach narodziło sie ponad 130 propozycji zmian, w większości były to autopoprawki rządowe. Najwięcej zmian dotyczy jednak poprawki prosumenckiej, co wzbudziło kontrowersje w środowisku OZE, ze względu na ograniczone korzyści dla przyszłych Prosumentów. Jedna z licznych, zasługująca na szczególną uwagę, poprawka nr 18, brzmi następująco:

„Art. 39a. 1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji wymienionej w art. 41 ust. 8a, który korzysta z mechanizmu wsparcia określonego w art. 41 ust. 1, nie może korzystać z pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na budowę lub przebudowę mikroinstalacji, bez względu na formę jej udzielenia, przez cały okres wsparcia określony w art. 41 ust. 4.”

Krótko mówiąc, w sytuacji gdy inwestor skorzysta w trakcie realizacji inwestycji ze wsparcia finansowego jak np. z programu ,,Prosument”, nie będzie mógł korzystać z dostępnej ceny sprzedaży energii do sieci i odwrotnie. Przypuśćmy, ze Sejm nie odrzuci tej poprawki, to w tym momencie programy wspierające inwestycje OZE stracą jakikolwiek sens. Co jednocześnie oznacza, że program ,,Prosument” jest bezzasadny i w zasadzie zbędny.

Nie jest także żądną tajemnicą, że największym przeciwnikiem wsparcia dla Prosumentów czyli jednocześnie obywateli są koncerny energetyczne. ,,Koncerny energetyczne postulują o odrzucenie „poprawki prosumenckiej”, ponieważ w energetyce obywatelskiej widzą ogromne zagrożenie dla ich pozycji monopolistycznej.” – mówi Paweł Lachman Prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Warto wspomnieć, że obecnym wsparciem dla prosumentów jest program ,,Prosument”. Można uzyskać nawet do 100% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż mikroinstalacji (40% dotacji plus kredyt jednoprocentowy na resztę). Z budżetu NFOŚiGW finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt, a także systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz mikrobiogazownie o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Na ten cel w latach 2014-2020 NFOŚiGW przeznaczy ok. 800 mln zł. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Na szczęście polityka nie jest w stanie zatrzymać rozwoju OZE w Polsce, „Polacy chcą OZE i niezależnie od woli ustawodawcy zielone technologie będą się w Polsce rozwijać” mówi Małgorzata Bartkowski, Project Manager RENEXPO® Poland.

O odnawialnych źródłach energii m.in. fotowoltaice, biomasie, pompach ciepła, biogazowniach jak i ogólnie o efektywności energetycznej będzie można zaczerpnąć dokładnych informacji bezpośrednio od ekspertów z tej branży na Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland  w Warszawie. Targi dobędą się już po raz piaty w dniach 22. – 24.09.2015 w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Jak co roku jest to impreza skierowana głownie do specjalistów, osób decyzyjnych oraz osób silnie zainteresowanych tematyką OZE i efektywnością energetyczną. RENEXPO® Poland to również szereg specjalistycznych konferencji oraz for branżowych. Wstęp na targi będzie bezpłatny dla wszystkich zwiedzających, którzy dokonają uprzedniej rejestracji na stronie www.renexpo-warsaw.com/382.html.

Więcej informacji na: www.renexpo-warsaw.com

Źródło: REECO Poland Sp. z o.o.

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)