O Nas

Portal pneumatyka.com jest naturalną konsekwencją wzrastających wymogów kadr technicznych utrzymania ruchu.

Dociera on do wszystkich służb technicznych utrzymania ruchu największych przedsiębiorstw w Polsce jak i mniejszych podmiotów gospodarczych żywotnie zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie pneumatyki. Zawiera informacje o najnowszych, innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, sprężarkach powietrza i urządzeniach towarzyszących przy budowie jak i funkcjonowaniu sprężarkowni czy sieci przesyłowej sprężonego powietrza. Portal jest doskonałym narzędziem pracy pomocnym przy codziennej obsłudze sprężarek powietrza oraz kompendium wiedzy przy podejmowaniu decyzji dotyczącej modernizacji instalacji sprężonego powietrza czy zakupu nowych maszyn.

 
Regulamin zamieszczania bezpłatnych publikacji w portalu Pneumatyka.com

1. Redakcja zobowiązuje się do nieodpłatnego umieszczania artykułów związanych z tematyką portalu, nie będących artykułami sponsorowanymi.
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla siebie terminie.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania informacji bez podawania przyczyny.
4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opublikowanych treściach.
5. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w tekst.
6. Autor/właściciel tekstu ma prawo do zamieszczenia informacji o jego źródle pod danym artykułem. Informacja taka składa się z podania nazwy firmy lub imienia i nazwiska autora.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji niektórych treści w innych portalach partnerskich (na zasadzie bezpłatnej wymiany barterowej). Jeśli autor/właściciel tekstu nie wyraża zgody na dalszą publikację powinien wyraźnie zaznaczyć ten fakt przed wyrażeniem zgody na publikację w portalu Pneumatyka.com. Niewyrażenie zgody na publikację w portalach partnerskich nie jest jednoznaczne z odmową publikacji w portalu Pneumatyka.com.
8. Wyrażenie zgody na publikację treści w portalu Pneumatyka.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
9. Redakcja pozostawia sobie prawo do zmiany regulaminu.

„Pneumatyka” jest czasopismem specjalistycznym, o zasięgu krajowym, ukazującym się od 1996 r. Jako jedyne w Polsce w całości zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z powietrzem, nie tylko sprężonym.

Tematyka czasopisma obejmuje:

 •  technologię wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza i innych gazów oraz ich dystrybucję
 •  wytwarzanie i badanie elementów i urządzeń pneumatycznych
 •  pneumatyczne układy napędowe i sterujące
 •  transport pneumatyczny
 •  oszczędność energii w systemach sprężonego powietrza
 •  sprężarki, dmuchawy i wentylatory
 •  automatyzację procesów technologicznych za pomocą układów pneumatycznych
 •  inżynierię wiatrową
 •  ekonomię, bezpieczeństwo i ochronę środowiska związaną ze stosowaniem sprężonych gazów
 •  zagadnienia normatywno-prawne
 •  wydarzenia branżowe – konferencje, targi, sympozja firmowe i spotkania biznesowe.

Pneumatyka ma swoje miejsce na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ujednoliconym Wykazie Czasopism punktowanych.

Pneumatyka stała się platformą mocnego powiązania nauki z instytucjami, które mogą ją wykorzystywać i stworzyła silną więź między twórcą pomysłu a użytkownikiem. Jest również okazją do poznania technicznych problemów z którymi zmaga się przemysł.