Home » Pneumatyka

Zastosowanie urządzeń pneumatycznych

Przewaga sprężonego powietrza:

 

Sprzęt pneumatyczny coraz częściej napotyka na konkurencję pod postacią urządzeń mechanicznych, hydraulicznych czy też elektrycznych. Istnieją jednak niezaprzeczalne zalety, które pozwolą na przekonanie się do narzędzi pneumatycznych i sprężonego powietrza.

 

Proste w transporcie:

 

Powietrze jest dostępne wszędzie i jest go pod dostatkiem. Powietrze wyjściowe jest uwalniane do atmosfery dzięki czemu nie ma potrzeby konstruowania linii zwrotnych jak ma to miejsce w przypadku systemów elektrycznych i hydraulicznych. Sprężone powietrze może być transportowane na dalekie odległości rurami. Można zainstalować centralne stacje generujące sprężone powietrze i dostarczać je do punktów zużycia ze stałym ciśnieniem roboczym. Energia zawarta w sprężonym powietrzu może być rozprzestrzeniana tym sposobem do wielu zastosowań.

Łatwość przechowywania:

 

Sprężone powietrze można przechowywać w odpowiednich zbiornikach. Jeżeli zbiornik jest zintegrowany z siecią pneumatyczną kompresor będzie działał wyłącznie wtedy gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej poziomu krytycznego. A ponieważ zawsze istnieje pewien zapas ciśnienia cykl pracy może zostać ukończony nawet w momencie awarii zasilania sieci. Przenośne zbiorniki (na kompresorach) sprawdzają się wszędzie tam gdzie nie jest wymagany system rur.

 

Czyste i suche:

 

Sprężone powietrze nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. – w szczególności kompresory bezolejowe

 

Lekkie

 

Urządzenia pneumatyczne zazwyczaj są dużo lżejsze od porównywalnych urządzeń elektrycznych.

 

Bezpieczne w użyciu:

 

Sprężone powietrze działa doskonale nawet w środowiskach gdzie występują wysokie wahania temperatur lub temperatury są ekstremalne. Może być stosowne przy bardzo wysokich temperaturach np. do otwierania drzwi pieców hutniczych. Urządzenia i linie pneumatyczne na których występuje brak szczelności nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu. Urządzenia pneumatyczne oraz ich komponenty mają długą żywotność oraz niski wskaźnik awarii. Elementy pneumatyczne są bardzo bezpieczne jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo powstania pożaru, wybuchu oraz zagrożenia związane z energią elektryczną. Nawet w miejscach gdzie istnieje wysokie ryzyko tego typu zagrożeń lub występują ekstremalne warunki pogodowe elementy pneumatyczne mogą być stosowane bez zastosowania drogiego wyposażenia zabezpieczającego. Sprzęt pneumatyczny może być bezpiecznie stosowany na zewnątrz oraz w miejscach o wysokiej wilgotności.

 

Ekonomiczne

 

Części pneumatyczne są relatywnie tańsze od części hydraulicznych. Nie ma potrzeby regularnej wymiany podzespołów co redukuje koszty oraz wydłuża czas pracy urządzenia.

 

Proste

 

Zasada działania urządzeń pneumatycznych jest bardzo prosta dzięki czemu urządzenia są mocne i nie podatne na awarie. Części urządzeń pneumatycznych można w łatwy sposób wymienić a same urządzenia w prosty sposób podłączyć i uruchomić. Szybki nośnik Szybkie prędkości przepływu pozwalają na szybkie ukończenie cyklu pracy. To zapewnia krótkie czasy przestoju i szybką zamianę energii w pracę. Sprężone powietrze może osiągnąć prędkość przepływu wynoszącą ponad 20 m/sek. Zastosowania hydrauliczne osiągają jedynie 5 m/sek. Cylindry pneumatyczne osiągają liniową prędkość tłoka rzędu 15 m/sek. Maksymalne kontrolowane prędkości przy przetwarzaniu sygnału są w przedziale 30 do 70 m/sek w zakresie ciśnień 8-10 bar. Przy ciśnieniu mniejszym od 1 bar możliwe jest osiągnięcie prędkości sygnału wynoszącej 200-300 m/sek.

 

W pełni regulowane

 

Prędkość przepływu oraz wykorzystywana siła są w pełni regulowane.

 

Możliwe zastosowania sprężonego powietrza

 

Sprężone powietrze znajduje szerokie zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu, rzemiosła i życiu codziennym. Oczywiście nie sposób wyszczególnić wszystkie możliwe zastosowania. Poniżej przedstawiono popularne zastosowania sprężonego powietrza z podziałem na kategorie:

 

 • Budownictwo:
  1. Wiertarki i młoty udarowe
  2. Ubijarki do betonu
  3. Systemy przenoszenia i podawania materiałów budowlanych (beton, zaprawy)
 • Górnictwo:
   1. Systemy wentylacyjne
   2. Młoty i dłuta pneumatyczne
   3. Urządzenia ładujące
 • Przemysł chemiczny:
   1. Zdalnie sterowane zawory i obwody
   2. Systemy kontroli procesów
   3. Systemy podawania składników
 • Przemysł energetyczny:
   1. Systemy wentylacji i chłodzenia
   2. Systemy zdalnie sterowanych zaworów
 • Służba zdrowia:
   1. Zasilanie unitów dentystycznych
   2. Urządzenia wspomagające oddychanie
   3. Ekstrakcja gazów znieczulających
 • Rzemiosło:
   1. Zszywarki
   2. Wbijarki do gwoździ
   3. Pistolety malarskie
   4. Wkrętarki
   5. Wiertarki
   6. Pojemniki ciśnieniowe
 • Obróbka drewna:
   1. Prasy do laminatu, kleju i ram
   2. Automatyczne systemy wbijania gwoździ
   3. Usuwanie pyłu i trocin
   4. Systemy transportu i podawania
   5. Systemy wkręcania i wiercenia
 • Huty i odlewnie:
   1. Systemy chłodzenia
   2. Urządzenia mocujące półprodukty
   3. Systemy przekładania materiału
 • Przemysł tworzyw sztucznych:
   1. Transport granulatu w rurach i przewodach
   2. Sprzęt do cięcia i spawania
   3. Urządzenia przedmuchujące formy
   4. Stacje podawania spoiw
   5. Mechanizmy blokujące formy odlewnicze
 • Rolnictwo i leśnictwo:
   1. Systemy wentylacji w szklarniach
   2. Transport ziaren do i z silosów
   3. Urządzenia natryskowe do ochrony roślin
 • Przemysł spożywczy i restauracyjny:
   1. Urządzenia podawania napojów
   2. Systemy transportu syropów do dystrybutorów napojów
   3. Temperówki do czekolady
   4. Instalacje browarnicze
   5. Blendery gastronomiczne
   6. Urządzenia do etykietowania
   7. Sprzęt do ważenia
 • Przemysł papierniczy:
   1. Urządzenia tnące
   2. Systemy wytłaczające i prasy
 • Środowisko:
   1. Stacje uzdatniania wody

Źródło: Spinex – Stępniak Spółka Jawna

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

 • (will not be published)