Home » Pneumatyka

Nowoczesna poczta pneumatyczna jako element logistyki

NOWOCZESNE SYSTEMY POCZTY PNEUMATYCZNEJ

Nowoczesna poczta pneumatyczna jest istotnym elementem logistyki wewnętrznej. Jej atutem jest wszechstronność. W zależności od konfiguracji system poczty pneumatycznej jest w stanie sprostać zróżnicowanym potrzebom użytkowników, począwszy od małych firm, a na wielkich organizacjach gospodarczych i szpitalach skończywszy.

Jak działa system poczty pneumatycznej?
System poczty pneumatycznej składa się z kilku zasadniczych komponentów: dmuchawa wytwarza ciśnienie lub podciśnienie wymagane do przemieszczania przesyłki, pojemnik, który pasuje do średnicy rury i transportuje potrzebne materiały oraz stacje, które wysyłają przesyłki. Stacje te również przyjmują nadchodzące pojemniki. Zwrotnice wraz z rurociągami kierują pojemniki do wybranych miejsc przeznaczenia, jak również przekazują pojemniki do innych linii.  Wyposażone w mikroprocesory kontrolery nadzorują sprawne działanie instalacji.

Co można transportować?
Prawie wszystko. Materiały płynne, toksyczne, wartościowe, gorące lub zimne, o wadze od 0,1 g lub 28 kg. Przykładowe zastosowania poczty pneumatycznej:
supermarkety – transport gotówki ze stanowisk kasowych do pokoju rozliczeń,
zakłady papiernicze – transport próbek papieru lub masy celulozowej z linii produkcyjnej do laboratorium,
apteki – transport  farmaceutyków z magazynu do sali sprzedaży,
szpitale – transport próbek krwi z oddziałów łóżkowych do laboratorium.
przedsiębiorstwa spedycyjne, magazyny, obiekty biurowe – transport dokumentów.

Specyfika szpitalnych systemów poczty pneumatycznej
Ograniczone zasoby personelu medycznego, racjonalizacja kosztów oraz duże rozmiary obiektów szpitalnych stwarzają potrzebę wprowadzania nowych technologii, w tym konieczność usprawnienia wewnętrznych procesów logistycznych. Systemy poczty pneumatycznej są w tym przypadku rozwiązaniem dającym natychmiastowe i wymierne korzyści dla szpitala. Poczta pneumatyczna nie tylko eliminuje rutynowe czynności noszenia próbek i leków przez personel, ale dostarcza je praktycznie w tej samej chwili. Ważne próbki krwi czy farmaceutyki są na miejscu przeznaczenia po upływie kilku sekund, a nie minut. System transportu pneumatycznego łączy cały szpital. Oddział ratunkowy, laboratorium, blok operacyjny, blok diagnostyki obrazowej, apteka centralna, oddziały łóżkowe i inne jednostki pomocnicze mogą być teraz z sobą połączone, a przesyłki trafiają teraz automatycznie we wskazane miejsca z prędkością do 8 m/s. Systemy poczty pneumatycznej w szpitalach mogą być budowane jako systemy jednoliniowe oraz jako konfiguracje wieloliniowe. W systemie jednoliniowym do każdej stacji systemu można włożyć pojemnik, niezależnie od stanu pracy systemu (wolny, zajęty). Załadowany  do stacji pojemnik będzie transportowany najkrótszą drogą do miejsca przeznaczenia. Po zakończeniu jednego procesu wysyłkowego, startować może następny pojemnik. Duży system wieloliniowy może składać się maksymalnie z 64 linii i 512 stacji. Linie te połączone są razem poprzez układ transferowy. W strefie transferu pojemniki są przechowywane w tzw. liniach oczekujących. Kontynuują one swoją podróż, jak tylko odbierająca linia jest wolna. We wszystkich liniach może odbywać się jednoczesny ruch pojemników, ponieważ każda linia posiada niezależne zasilanie w powietrze. Dzieląc jeden duży system jednoliniowy na konfigurację wieloliniową można zwiększyć liczbę pojemników transportowanych w tym samym czasie, zwiększyć więc znacząco jego wydajność. Układy transferowe wykorzystują zwrotnice lub nowoczesne i bardzo szybkie rozdzielacze liniowe. Oprogramowanie działające pod systemem operacyjnym Windows umożliwia uzyskanie pełnej informacji o historii wykonanych przesyłek, graficzną prezentację bieżącej pracy systemu i dostarcza narzędzia  umożliwiające programowanie systemu przez operatora.

Szybkość i bezpieczeństwo
Duży szpital posiada niejednokrotnie nawet kilkaset stacji nadawczo-odbiorczych, a poszczególne budynki szpitala połączone są liniami podziemnymi. Istnieją jednostki organizacyjne szpitala, gdzie czas przesyłu jest parametrem krytycznym. Wyposaża je się w połączenie ekspresowe, które mają priorytet wobec innych użytkowników. Np. szpitalny oddział ratunkowy będzie dysponował możliwością wysyłek priorytetowych do laboratorium. Budowa i działanie szpitalnej poczty pneumatycznej musi uwzględniać zachowanie niezmienionej jakości przesyłanych materiałów, głównie próbek analitycznych.  Szczególnie próbki krwi są wrażliwe na zmiany parametrów gazometrycznych, dlatego wysyła się je ze  szybkością zredukowaną do ok. 3m/s. Szpitalna instalacja poczty pneumatyczna (rurociągi, stacje i pojemniki) jest narażona na skażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, w wyniku wycieku płynnego materiału z pojemnika, najczęściej w wyniku zaniedbania przez personel obowiązujących procedur. Wykonuje się wtedy zabiegi mycia i dezynfekcji, mające na celu przywrócenie czystości mikrobiologicznej instalacji. Brak jest jednoznacznych opinii co do skuteczności zabiegów dezynfekcji wnętrz rurociągów, mimo stosowania różnych metod i preparatów. Obowiązujące w Polsce przepisy nie dopuszczają stosowania wspólnej instalacji do transportu próbek materiału biologicznego (krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy i in.) oraz leków, z uwagi na ryzyko ich skażenia  czynnikiem zakaźnym.

1

Pojemniki poczty pneumatycznej odznaczają się atrakcyjną formą, są wykonane z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego oraz posiadają precyzyjnie działające zamknięcie.

2

Stacja nadawczo-odbiorcza systemu szpitalnej poczty pneumatycznej znamionuje się nowoczesnym wzornictwem i prostotą obsługi.

 Zespół dmuchaw stanowi napęd dużego systemu poczty pneumatycznej. Każda dmuchawa jest wyposażona 3-drożny elektrozawór.

4

Rozdzielacz liniowy umożliwia szybki transfer pojemnika z jednej linii na następną.

5

Schemat prostej instalacji jednoliniowej.

Źródło: www.aerocom.pl

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)