Home » Urządzenia

OSUSZACZE ADSORBCYJNE HL

osuszaczHLmin.jpg.thumb_280x175

Osuszacze adsorpcyjne typu HL są stosowane w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie temperatury punktu rosy -20ºC/-40ºC. Mają one zastosowanie przede wszystkim w końcowej fazie uzdatniania powietrza np. w przemyśle farmaceutycznym.
 
Zasada działania osuszacza adsorbcyjnego:

 

  • sprężone powietrze jest kierowane (przez elektrozawór) od dołu do kolumny A
  • wewnątrz kolumny znajduje się złoże sorbentu z aktywowanego tlenku aluminium, które wchodzi w reakcję ze sprężonym powietrzem,
  • podczas tego procesu sorbent odbiera z powietrza znajdującą się w nim wodę
  • osuszone powietrze górą jest odprowadzane do instalacji sprężonego powietrza
  • 15% osuszonego powietrza jest kierowane od góry do kolumny B celem oczyszczenia złoża
  • sprężone powietrze w kolumnie B odbiera od znajdującego się tam złoża sorbentu wodę a następnie jest wypuszczane do powietrza atmosferycznego poprzez tłumik hałasu umieszczony na wyjściu w dolnej części osuszacza
  • w następnym etapie elektrozawór zmienia kierunek przepływu sprężonego powietrza : kieruje go od dołu do kolumny B, skąd 15% osuszonego powietrza jest kierowane do kolumny A celem oczyszczenia złoża
  • następnie cały proces jest powtarzany.

Ze względu na fakt dużej wrażliwości sorbentu z aktywowanego tlenku aluminium na zanieczyszczenia olejowe, konieczne jest stosowanie filtra typu HF przed osuszaczem adsorbcyjnym, natomiast filtra typy QF za nim, w celu wyeliminowania ewentualnych drobin sorbentu skruszonego w wyniku ruchu powietrza.
 
Max. temperatura wlotowa osuszacza: +35ºC
 
Cykl praca/oczyszczanie złoża: 5min/5min
 
Ilość sprężonego pow. do oczyszczenia złoża: 7-15%
 
ScreenShot001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Delta-Technika

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)