Home » UrządzeniaUrządzenia

Generatory Wodoru

Generator  wodoru produkuje wodór poprzez proces dysocjacji elektrolitycznej cząsteczek wody. Proces ten znalazł zastosowanie przy produkcji wodoru ze względu na funkcjonalność.

 

Wodór produkowany jest z wody zdemineralizowanej przy pomocy elektrolizy więc do produkcji wodoru są potrzebne : woda zdemineralizowana i prąd.

 

(uwaga dla miłośników wodoru dozowanego do silników spalinowych – nasze rozwiązania nie nadają się do tego celu, jak też ogrzewanie domków jednorodzinnych nie jest realizowane z pomocą generatorów wodoru )

 

Generator wodoru jest przydatny do wielu zastosowań, gaz jest bezpośrednio sprężany do potrzebnego ciśnienia roboczego oraz spełnia założone wymagania jakościowe.

W aplikacjach, które wymagają większej czystości, może być wyposażony w dodatkowe urządzenia które doczyszczają wodór.W przypadku większych generatorów, dodatkowe urządzenie doczyszczające włączamy bezpośrednio do generatora co stanowi jedną całość.

 

Generator produkuje wodór i tlen poprzez dysocjację elektrolityczną. Molekuła wody (H2O) rozdziela się na gazowy wodór (H2) and tlen (O2), zgodnie ze stechiometryczną reakcją 2H2O 2H2 + O2
Reakcja zachodzi w roztworze KOH lub NaOH (preferowanym przez nas). W jej wyniku produkowane są dwie cząstki wodoru i jedna tlenu.

 

Proces dysocjacji rozpoczyna się w tzw. multicells gdzie oba gazy wstępnie rozdzielają się, następnie przechodzą przez zbiorniki rozdzielania, których wypełnione są płynem dwu-fazowym (ciecz + gaz). Następnie stosuje się zbiorniczki odbioru kondensatów celem dalszego rozdziału płynu. Dla zapewnienia lepszego suszenia wyprodukowany gaz przepływa przez wymiennik ciepła, gdzie jest schładzany. Dzięki temu więcej wilgoci ulega kondensacji a gas staje się suchszy. W dalszej części procesu stosuje się wewnętrzne systemy wyrównywania ciśnień ze względu na to, że oba gazy (wodór i tlen są produkowane w innych ilościach).

 

Roztwór elektrolitu jest chłodzony w wymienniku ciepła aby jego temperatura utrzymywała się w określonym zakresie.
W urządzeniu stosuje się układy regulacyjne umożliwiające produkcję jednego gazu w ograniczonej ilości lub brak jego produkcji (niezużyta częśd gazu odprowadzana jest do atmosfery).
Urządzenie jest sterowane sterownikiem PLC.

 

Generatory wodoru wykonane są wg. międzynaroowych norm i certyfikatów co zapewnia gwarantowaną jakość. Generatory są  bezpieczne i ekologiczne, zapewniają niskie koszty eksploatacji oraz dostępną cenę.  Wraz z innymi cechami takimi jak prostota obsługi i niskie koszty eksploatacji nasi klienci zapewniają że sa dobrym zamiennikiem w stosunku do wodoru w butlach.

Przy użyciu wyłącznie wody i energii elektrycznej, proces używany przez Si-Tech  gwarantuje wysoką ekologię, ponieważ nie ma żadnych pozostałości. Generator wodoru ma niski poziom hałasu (poniżej 70 dB)

zastosowanie:

 

  • Spawanie i lutowanie
  • piece grzewcze
  • Piece do spiekania
  • Przygotowanie szkła i kryształów
  • Margaryny i uwodornienie żywności

 

Referencje:

Wydajność: 84 Nms/h, czystość : ( tlen < 5 ppm )

 

Wydajność: 1 Nms/h, czystość : ( tlen < 5 ppm ) ciśnienie: 300 barg

 

Wydajność: 5,33 Nms/h

 

Wydajność: 10 Nms/h , ciśnienie 4 barg

 

Źródło: SI-Tech M.Budner i A.Sitkowski Sp.j

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)