Home » UrządzeniaUrządzenia

LOTOS OIL: „Podręcznik Smarowniczy – wstęp do serwisu olejowego”

Staraniem spółki LOTOS OIL został wydany nowoczesny „Podręcznik Smarowniczy – wstęp do serwisu olejowego”, przeznaczony dla służb utrzymaniu ruchu. Opracował go zespól autorów: Marek Dębiński, Piotr Niemiec, Rafał Mirek i Sławomir Poszelężny, którzy współpracują ze służbami utrzymania ruchu w kilkuset fabrykach w kilkunastu krajach Europy, Azji i Afryki. To unikalne wydawnictwo na polskim rynku publikacji fachowych. Pierwsze egzemplarze dotarły już do odbiorców.

 

– Kilka lat doświadczeń naszego Serwisu Olejowe, a w ramach jego działań dziesiątki tysięcy pobranych, przebadanych i opisanych próbek olejów, cieczy hydraulicznych i smarów, setki spotkań i seminariów i niezliczone godziny rozmów telefonicznych. Doszliśmy do punktu, w którym chcieliśmy podsumować i udostępnić zdobytą wiedzę wszystkim współpracującym z nami służbom utrzymania ruchu – podkreślił Jacek Neska, prezes zarządu spółki LOTOS Oil SA. – Nasz Serwis Olejowy to ważny element budowania naszych kompetencji i naszej pozycji na rynku olejów przemysłowych – dodaje zdecydowanie prezes. Aktualne zadania służb utrzymania ruchu w przemyśle stanowią najogólniej rzecz biorąc wypadkową celów ilościowych, kosztowych i jakościowych. Dla ich osiągnięcia zaprzęgane są najprzeróżniejsze współczesne techniki: wytwórcze, procesowe, diagnostyczne i organizacyjne. – Niemniej zawsze u steru tych nowoczesnych narzędzi będzie stał człowiek wraz z jego wiedzą i praktyką – dodaje prezes Neska.

 

Wieloletnie obserwacje Serwisu Olejowego LOTOS OIL SA wskazują jednoznacznie,że dostępność wiedzy na temat środków smarnych i ich stosowania cechuje pewna nierównowaga. Jeden obszar stanowią dostępne obszerne publikacje poradnikowe a także akademickie, a z drugiej wydawnictwa producentów obejmujące niewiele ponad katalog produktowy. – Często wyjaśnienia domagają się sprawy proste, ale ważne, mające w danej sytuacji konsekwencje ilościowe,kosztowe i jakościowe – podkreśla Sławomir Poszelężny, Szef Biura Rozwoju Spółki.W „Podręczniku smarowniczym – wstęp do serwisu olejowego” przedstawiono wszechstronne i wnikliwe omówiono zagadnienia wytwarzania, eksploatacji i serwisu olejów smarowych. Zaprezentowano ich systematykę i klasyfikację a także podstawowe parametry fizykochemiczne istotne w aspekcie ich użytkowania. – Wieloletnie doświadczenie autorów w serwisie olejów oraz doskonała znajomość problemów napotykanych w eksploatacji czyni tę książkę niezwykle cenną dla użytkowników maszyn i urządzeń stosujących olejesmarowe. Praca jest dobrym narzędziem dla użytkowników olejów a także stanowi dobre uzupełnienie wiedzy bazującej na problemach związanych z prawidłową i bezpieczną eksploatacją nowoczesnych olejów smarowych – podkreśla dr inż. Marek Kułażyński z Wydziałowego Zakładu Chemii i Technologii Paliw Politechniki Wrocławskiej Dystrybucja podręcznika jest realizowana przez współpracujących ze spółką dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.

 

 

Komentarz autorski

 

Podręcznik powstał z potrzeby zapewnienia służbom utrzymania ruchu wiedzy prosto podanej i odpowiadającej na najczęściej podnoszone kwestie. Wiedzy, która powinna cechować partnerów: dostawcę i użytkownika w przemyśle. Gdzie nie zawsze najważniejszy jest sam produkt, ale funkcja, jaką on spełnia i jej konsekwencje kosztowe. Potrzeby te wielokrotnie były ujawniane podczas naszych bezpośrednich kontaktów. Slawomir Poszeleżny Szef Biura Rozwoju i Serwisu Olejowego Lotos Oil SA

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)