Home » Sprężone powietrzeSprężone powietrze

Oszczędności energetyczne w instalacjach sprężonego powietrza: Czy Twoje powietrze musi być takie drogie?

Czy Twoje powietrze musi być takie drogie ?

Prezentacja firmy In-Tech Polska przedstawiona na Konferencji
„Oszczędności energetyczne w instalacjach sprężonego powietrza”
Sosnowiec, 17 listopada 2011 r

1

 2

Sprężarki 3

Instalacje

 

IN-TECH POLSKA SP. Z O. O.

to firma inżynierska, której misją jest:

opracowywanie, projektowanie, wdrażanie (łącznie z wykonawstwem) energooszczędnych systemów zasilania w sprężone powietrze

oferowanie wysokosprawnych sprężarek łopatkowych Wittig i IN-TECH powered by Gnutti wraz z obsługą przedsprzedażą i pełnym serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym

oferowanie najlepszych światowych technologii sprężania gazów, wytwarzania próżni i sprężania wysokociśnieniowego

opracowywanie i wdrażanie przyszłościowych technologii sprężania gazów

4

System zasilania pneumatycznego

sprężarka / zespół sprężarek

sterowanie sprężarkami

uzdatnianie

sieć dystrybucji

(do pełnego systemu przemysłowego należy także uwzględnić odbiorniki)

 

Energooszczędny system zasilania pneumatycznego

sprężarka/ zespół sprężarek łopatkowych (z jedną zmiennoobrotową)

“inteligentne” sterowanie siecią

przewymiarowane uzdatnianie (zminimalizowane opory przepływu)

optymalna sieć dystrybucji

 

Oferta:

sprężarki małej mocy (1,5 – 15 kW)

 • 10 lat gwarancji – dzięki zastosowaniu najtrwalszych materiałów
 • energooszczędność – dzięki wysoce zaawansowanym pracom konstrukcyjnym i precyzji wykonania
 • tania eksploatacja – dzięki nowemu systemowi naliczania godzin pracy i serwisowi co 4000 godzin
 • ekologia – brak oleju w sieci sprężonego powietrza i najbardziej wydaje chłodzenie
 • cicha – nie wymaga instalowania w wyodrębnionych pomieszczenich

5

6

 

Oferta:

sprężarki średniej i dużej mocy (30– 630 kW)

*  100 lat tradycji – opatentowany w 1908 roku „Stopień Wittiga” jest najdłużej istniejącą konstrukcją na rynku. Nieustannie rozwijaną i ulepszaną.

* 10 lat gwarancji – dzięki precyzji wykonania i zastosowaniu najtrwalszych materiałów

78* tania eksploatacja – dzięki przeglądom serwisowym co 6000 godzin (= raz w roku przy pracy na 3 zmiany!!!)

* energooszczędność – najlepsze parametry energetyczne z dostępnych na rynku rozwiązań

* prosta i dokładna regulacja – by zużywać tylko tyle powierza (tym samym energii) ile wymagają odbiorniki

9dmuchawy11

sprężarki do gazów

12

Kilka słów porównania

RO- łopatkowy stopień sprężający

a

 • 1 wirnik

 • 2 ułożyskowania – minimalnie obciążone

 • żadnych obciążeń wzdłuż osi

 • napęd bezpośredni

 • możliwość pracy na sucho:

 • – samosmarujący kontakt aluminium/żeliwo

 • wirnik samocentrujący

 • niska prędkość obrotowa ok 1.500 min-1

 • żadnych napraw wyprzedzających

Stopień śrubowy z napędem przekładniowym

b

 • 2 wirniki

 • 4 lub 6 ułożyskowań – wysokie obciążenia

 • wysokie obciążenia wzdłuż osi

 • przekładniowe przeniesienie napędu

 • brak możliwości pracy na sucho:

 • – kontakt stal/stal przy rozruchu

 • wysokie prędkości obrotowe, do 6.000 min-1

 • niezbędne wymiany stopni sprężających

Wykres pracy sprężania dla różnych przemian termodynamicznych.

Dla technologii łopatkowej praca sprężania (pole zamknięte krzywymi) jest zbliżona do izotermy.

Dla technologii śrubowej znajduje się pomiędzy izotermą a adiabatą i jest wartością większą

 13

Mocne punkty konstrukcji

 • wysoka sprawność sprężania przy niskich obrotach (1500 obr/min); brak przekładni przyspieszających; minimalna obsługa serwisowa

 • dwa niskoobciążone łożyska; brak sił poosiowych; nie istnieją wyprzedzające remonty stopni sprężających

 • samocentrowanie wirnika: oddala się od korpusu na skutek zużycia łożysk; niewrażliwość na luzy łożyskowe

 • przy konieczności wymiany łożyska nieskomplikowane czynności serwisowe wykonywane są u użytkownika

 • wyjątkowa prostota, trwałość i niezawodność konstrukcji

 • niezmienne, dzięki samokompensacji łopatek parametry energetyczne

 • w całym okresie eksploatacjim ekstremalnie niskie koszty eksploatacji

 • energetycznej i obsługowej niska temperatura sprężania (około 80°C)‏

14

15

16

 

Powyższe rozwiązanie jest dorobkiem intelektualnym firmy IN-TECH POLSKA, chronionym patentem 194909.

17

 

Zarejestrowane zmiany ciśnienia w sieci pneumatycznej huty Rexam Szkło Gostyń

18 

 

Audyt energetyczny – przymiarka dla rzetelnego krawca

Pomiary energetyczne obejmują:

– Pobieraną moc z instalacji elektrycznej.

– Ciśnienie panujące w instalacji.

– Strumień powietrza (wydatek)

przepływający przez wybrany odcinek instalacji.

19 202122

 

2324

 

Przemyślana, rzetelna koncepcja energooszczędnej instalacji sprężonego powietrza

1a1b 1c
aa ba
ab bb
ac bc

 

ARDAGH GLASS Gostyń 240 tysięcy złotych/rok

zwrot nakładów w ciągu 2 lat (moc sprężarek 3000 kW)‏

Fabryka L’Oreal Polska Pruszków 120 tysięcy złotych/rok

zwrot nakładów w ciągu 1 roku (moc sprężarek 365 kW)‏

Profi-M Turek 60 tysięcy złotych/rok

(moc sprężarek 195 kW)‏

Żywiec Zdrój Mierosławiec 12 tysięcy złotych/rok

(moc sprężarek 90 kW)‏

Wytwarzanie sprężonego powietrza jest procesem bardzo energochłonnym. Przyjmuje się, że jedynie około 20% dostarczonej energii jest wykorzystane, pozostałe 80% ulega bezpowrotnej zazwyczaj stracie, głównie w postaci ciepła. O powadze problemu oszczędności w tej branży świadczy fakt, że 10% energii elektrycznej zużywanej w przemyśle europejskim zasila sprężarki.

Z technicznego, ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia konieczne jest uzyskanie oszczędności rzędu 33% w ciągu 15 lat. Ten stan zamierza się osiągnąć poprzez:

redukcję nieszczelności sieci                                              16,0%

konfigurację sieci i zaawansowane sterowanie                    6,9%

pełniejsze wykorzystanie ciepła sprężarek                           4,0%

zastosowanie sprężarek zmiennoobrotowych                      3,8%

zastosowanie sprężarek o większej sprawności                    2,3%

Ekologicznym efektem tych poczynań ma być zaoszczędzenie rocznie 5 milionów ton emitowanego CO2.

Działania w celu uzyskania powyższych oszczędności są objęte unijnym programem SAVE – projekt XVII/4 1031/Z/98-266.

Energooszczędne urządzenia i rozwiązania systemowe oferowane przez firmę IN-TECH POLSKA mogą być objęte finansowaniem dotacyjnym z UE w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013.

UE

Możliwa do uzyskania wartość wsparcia inwestycyjnego wynosi od 30% do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

25

 

Prelegent:
Radosław Majkowski
www.intechpolska.com

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

 • (will not be published)