Home » Sprężone powietrze

72 mln zł na innowacyjne i ekologiczne technologie

20 innowacyjnych i proekologicznych projektów realizowanych przez naukowców i przedsiębiorców otrzyma w sumie ponad 72 mln zł w drugiej edycji konkursu Gekon. Dzięki dofinansowaniu naukowcy będą pracowali m.in. nad nowatorską technologią odzysku energii z odpadów komunalnych i biomasy czy wytwarzaniem solarnych nadwozi samochodowych.

Gekon to wspólny program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kompleksowo finansuje on projekty innowacyjne i ekologiczne technologie – od koncepcji badawczej do ich wdrożenia.

W II konkursie dofinansowanie otrzyma 20 spośród 303 zgłoszonych projektów. Wszystkie realizowane będą przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców, którzy zadeklarowali wkład własny w wysokości ok. 24 mln zł. W ten sposób łączna wartość prac badawczo-rozwojowych dofinansowanych w programie to ponad 97 mln zł.

Wyłonione konsorcja naukowo-przemysłowe pracować będą m.in. nad innowacyjną technologią odzysku energii z odpadów komunalnych i biomasy, bezodpadową technologią przerobu starych hałd z rejonu bytomskiego powstałych po procesie mechanicznego wzbogacania rud cynkowo-ołowiowych, technologią wytwarzania solarnych nadwozi samochodowych oraz technologią zagospodarowania uciążliwego odpadu z recyklingu, jakim są klejone szyby samochodowe.

„Wspieramy najlepsze projekty, w których naukowcy stawiają czoła problemom i potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców” – mówi dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. „Nasze doświadczenia ze współpracy z przedsiębiorcami stawiającymi na B+R pokazują, iż coraz częściej przyjmują oni długookresowe strategie rozwoju, świadomie szukając rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko” – dodaje dyrektor NCBR.

Dofinansowanie fazy B+R w łącznej wysokości ok. 140 mln zł otrzymało ponad 40 projektów. Po zakończeniu tej fazy konsorcja będą mogły się ubiegać o dofinansowanie procesu wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, na które przeznaczono 160 mln zł. Łącznie na badania naukowe, prace rozwojowe oraz ich implementację obie instytucje przeznaczą 400 mln złotych.

Szczegółowe informacje o wynikach drugiego konkursu są dostępne na stronie internetowej.

Źródło: Nauka w Polsce

Tagi
Udostępnij artykuł

Komentarze:

Skomentuj

  • (will not be published)